Neštěmický zpravodaj

Poslání a obsahové zaměření

Neštěmický zpravodaj přináší občanům informace o dění v obvodu, počínaje aktivitami vedení městského obvodu a jednotlivých odborů a oddělení úřadu městského obvodu, informace o aktivitách institucí a organizací působících v MO Neštěmice a v neposlední řadě o aktivitách, které vyvíjejí samotní obyvatelé. Neštěmický zpravodaj se věnuje konkrétním problémům, událostem a novinkám z veřejného, společenského, kulturního a sportovního dění, které zajímá širokou veřejnost, nikoli vzájemným politickým polemikám a soubojům.

Není poskytován prostor pro komerční reklamy.
Neštěmický zpravodaj je otevřen názorům a otázkám veřejnosti.
Objektivita a vyváženost informací je dána vytvořením prostoru pro sdělení názorů členů zastupitelstva MO Neštěmice.
O sporných navrhovaných příspěvcích rozhoduje Rada MO Neštěmice.

Základní informace

Neštěmický zpravodaj (dříve Obvodní zpravodaj), periodický tisk územního samosprávného celku Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, vychází pololetně (květen/červen a listopad/prosinec) nákladem 9 000 ks výtisků, zdarma a je distribuován do poštovních schránek obyvatel MO Neštěmice.

Vydavatel: Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice, U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem, IČ: 815 31
Registrace pod evidenčním číslem: MK ČR 17916
Tisk: MAGNUS I s.r.o.
Odpovědný redaktor: Bc. Lucie Frenzelová
Email: lucie.frenzelova@mag-ul.cz

Archiv vydání radničního zpravodaje

Přední strana novin
Červen 2023

Přední strana novin
Květen 2022

Přední strana novin
Prosinec 2021

Přední strana novin
Červenec 2021

Přední strana novin
Prosinec 2020

Přední strana novin
Červen 2020

Přední strana novin
Listopad 2019

Přední strana novin
Červen 2019

Přední strana novin
Říjen 2018

Přední strana novin
Červen 2018

Přední strana novin
Listopad 2017

Přední strana novin
Červen 2017

Přední strana novin
Listopad 2016

Přední strana novin
Říjen 2014

Přední strana novin
Květen 2014

Přední strana novin
Prosinec 2013

Přední strana novin
Prosinec 2012

Přední strana novin
Prosinec 2012

Přední strana novin
Listopad 2011

Přední strana novin
Červen 2011

Přední strana novin
Prosinec 2010

Přední strana novin
Říjen 2010

Přední strana novin
Červenec 2010

Přední strana novin
Říjen 2007

Přední strana novin
Červenec 2007

Přední strana novin
Duben 2007

Přední strana novin
Říjen 2006

Přední strana novin
Červenec 2006

Přední strana novin
Duben 2006

Přední strana novin
Prosinec 2005

Přední strana novin
Září 2005