E-podatelna

Elektronická podatelna UMO Neštěmice je zřízena na adrese podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Zodpovědná pracovnice s kvalifikovaným certifikátem - Zdeňka Pavlíková
Na tuto adresu je možné zasílat pouze podání opatřená elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA.

Potvrzení o přijetí podání bude zasláno na e-mailovou adresu podatele nejpozději následující pracovní den po přijetí

Maximální přípustná velikost zprávy od doručitele je 5 MB

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

formát *.TXT (prostý text)
formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
formát *.rtf (rich text format)
formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
formát *.jpg, *.gif (grafický formát)

Adresa umístění elektronické podatelny

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Neštěmice

Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat

Pondělí 07:00-12:00 13:00-17:00
Úterý 07:00-15:30  
Středa 07:00-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek 07:00-15:30  
Pátek 07:00-13:00  

Seznam povolených typů nosičů dat

- CD se souborovým systémem ISO9660
- USB Flash paměť