Rozpočet a rozpočtová opatření

V listinné podobě jsou rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření k nahlédnutí u vedoucí  Finančního odboru ÚMO ÚL-Neštěmice Ing. Ivy  Urbanové, kancelář č. 306,  a na úřední desce.

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
8.2.2024
8.2.2025
Schválený rozpočet MO Ústí nad Labem - Neštěmice na rok 2024
V listinné podobě je schválený rozpočet k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru – kancelář č. 306.
12.1.2024
12.1.2025
Návrh rozpočtu MO Neštěmice - Ústí nad Labem na rok 2024
Návrh rozpočtu MO – Neštěmice Ústí nad Labem na rok 2024. V listinné podobě je návrh rozpočtu k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru – kancelář č. 306.