Úřední deska

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
15.4.2024
30.4.2024
EUD - Návrh opatření obecné povahy č.j. MM/PO/PRV/136458/2024 Místní koeficient pro vymeze - odpověď
EUD - Návrh opatření obecné povahy č.j. MM/PO/PRV/136458/2024 Místní koeficient pro vymezené nem.
10.4.2024
30.4.2024
10.4.2024
9.6.2024
3.4.2024
18.4.2024
3.4.2024
18.4.2024
11.3.2024
8.6.2024
Žádost o vydání voličského průkazu
Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 38/2024 Sb. dne 27. února 2024 volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024. V pátek probíhá hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu probíhá hlasování od 8:00 do 14:00 hodin. Žádost o vydání VP je v příloze.
13.2.2024
8.6.2024
Nadcházející volby
Volby do Evropského parlamentu (7. a 8. června 2024)
Volby do zastupitelstev krajů (podzim 2024)

8.2.2024
8.2.2025
Schválený rozpočet MO Ústí nad Labem - Neštěmice na rok 2024
V listinné podobě je schválený rozpočet k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru – kancelář č. 306.
12.1.2024
12.1.2025
Návrh rozpočtu MO Neštěmice - Ústí nad Labem na rok 2024
Návrh rozpočtu MO – Neštěmice Ústí nad Labem na rok 2024. V listinné podobě je návrh rozpočtu k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru – kancelář č. 306.