JSDH Mojžíř

Historie dobrovolných hasičů z Mojžíře sahá až do roku 1893. V současnosti  má výjezdová jednotka 21 stálých členů. Ročně vyjíždí cca k 60 událostem. Jednotka, jejíž zřizovatelem je Městský obvod Neštěmice, spadá do kategorie územní působnosti JPO III, je dále předurčena k výjezdům k dopravním nehodám a k předlékařské pomoci.

Souběžně v Mojžíři působí Sbor dobrovolných hasičů, pobočný spolek Sboru hasičů Čech, Moravy a Slezska, který čítá celkem 80 členů včetně 39 dětí. Dobrovolní hasiči pro děti několikrát ročně pořádají sportovní soutěže s hasičskou tematikou, společenské akce jako pálení čarodějnic apod.  Děti  se několikrát probojovaly na mistrovství republiky ve „hře PLAMEN“.

Hasičská zbrojnice v Mojžíři byla vybudována na začátku 70. let minulého století v rámci akce Z.  Po celou dobu jejího působení probíhaly veškeré opravy svépomocí členů, teprve v posledních letech jsou do rozpočtu neštěmického obvodu každoročně zahrnuty náklady na postupnou revitalizaci a rekonstrukci zbrojnice v Mojžíři. Jen za poslední dva roky došlo k výměně oken a vstupních dveří, rekonstrukce se dočkalo i zázemí pro dobrovolné hasiče včetně kuchyňského koutu. Rozšířením vjezdu do garáže a novým garážovým vratům se usnadnilo členům jednotky lépe a bezpečněji manipulovat s technikou. Pro uskladnění nezbytných technických a ochranných pomůcek byly vybudovány v areálu zbrojnice nové skladovací prostory. Dalším krokem pro zlepšení podmínek pro činnost jednotky mojžířských hasičů bude oprava oplocení včetně brány.

Podpora jednotce SDH Mojžíř jde především z neštěmické radnice, ale ta se zároveň snaží získat i dotační prostředky. V loňském roce získala pro dobrovolné hasiče grant Nadace ČEZ Podpora regionů ve výši 100 tisíc korun a z Programu 2023 pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany z rozpočtu Ústeckého kraje téměř 143 tisíc korun, obě tyto neinvestiční dotace byly použity na pořízení věcných technických prostředků a ochranných prostředků pro jednotku SDH Mojžíř.

Výroční zpráva jednotky za rok 2023