Odpady a autovraky

Odpady

Od 1. 1. 2023 platí Obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na území města Ústí nad Labem.
Poplatek za komunální odpad se nehradí na ÚMO Neštěmice.

Správcem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je Magistrát města Ústí nad Labem, inkasní oddělení, Velká Hradební 8, PSČ 401 00
2. patro - vchod z Lidického náměstí.

Kontakty:
tel.: 475 271 575, 475 271 594, 475 271 596, 475 271 656, 475 271 396
e-mail: inkasni@mag-ul.cz

Výše poplatku 

  • 720 Kč na osobu/kalendářní rok
  • 360 Kč občané od 65 let věku včetně na osobu/kalendářní rok
  • 720 Kč za nemovitost/kalendářní rok (týká se fyzických i právnických osob) zahrnující byt, rodinný dům, nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není hlášená žádná fyzická osoba a která je umístěná na území statutárního města Ústí nad Labem

Informace o poplatku a způsoby úhrady

Informace k odpadovému hospodářství podává Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem