Ochrana obyvatelstva a mimořádné události

Důležitá telefonní čísla

  • 112 - TÍSŇOVÁ LINKA
  • 150 - HASIČI
  • 155 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
  • 156 - MĚSTSKÁ POLICIE
  • 158 - POLICIE ČR

Mimořádné situace

Webové stránky Magistrátu města Ústí nad Labem:

Ochrana obyvatelstva

Webové stránky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje:

Krizové situace

Webové stránky Krajského úřadu Ústeckého kraje: