Povinně zveřejňované informace

V souladu s § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též "informační zákon"), jsou zveřejňovány informace povinného subjektu, kterým je ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice.

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup: