Volby do Evropského parlamentu 2024

Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 38/2024 Sb. dne 27. února 2024 volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024.

pátek probíhá hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu probíhá hlasování od 8:00 do 14:00 hod

Žádat o hlasování do přenosné volební schránky (ze závažných zdravotních důvodů) na území městského obvodu ÚL – Neštěmice můžete na telefonních číslech: 475 275 140 nebo 475 275 111, 475 275 112, a to i ve dnech voleb.

POZOR ! změna místa volebních místností okrsků č. 2001 a 2002 - dříve v budově Autoškola Koruna, nyní na Základní škole Anežky České viz Seznam volebních mísností

Postup voliče při změně bydliště

Volby do Evropského parlamentu 2024 - vše co potřebujete vědět

Volby do Evropského parlamentu 2024 (ministerstvo vnitra ČR)

Přehled termínů a lhůt

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
10.4.2024
9.6.2024
11.3.2024
8.6.2024
Žádost o vydání voličského průkazu
Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 38/2024 Sb. dne 27. února 2024 volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024. V pátek probíhá hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu probíhá hlasování od 8:00 do 14:00 hodin. Žádost o vydání VP je v příloze.
13.2.2024
8.6.2024
Nadcházející volby
Volby do Evropského parlamentu (7. a 8. června 2024)
Volby do zastupitelstev krajů (podzim 2024)