Úsek přestupků

  • zajišťuje výkon agendy na úseku přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění a zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, v platném znění
  • vede evidenci správních řízení o přestupcích, které projednává, připravuje podklady pro zahájení správních řízení
  • zajišťuje součinnost se státními orgány policie a orgány obcí
  • nařizuje ústní jednání, předvolává svědky, protokoluje jejich výpovědi
  • spolupracuje s orgány vykonávajícími sociálně právní ochranu, dává podněty k řešení problémových situací v rodinách
  • dává podněty k zahájení trestního stíhání

Projednávání přestupků

Životní situace

Přehled řešení postupů je možné také nalézt na adrese https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/ (Portál veřejné správy).

Kontakty

Šára Marek

vedoucí úseku přestupků
Č. dveří: 406
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Gáf Vlastimil, Bc. referent přestupků 404 +420475275124
Jirkovský Jiří referent přestupků 405 +420475275144
Kořínková Radka, Mgr. referent přestupků 405 +420475275134
Parýzková Jitka referent přestupků 403 +420475275125
Skřivánková Kristýna referent přestupků 407 +420475275120
Vinšová Radka referent přestupků 405 +420475275134