Finanční odbor

 • Zajišťuje zpracování rozpočtu a závěrečného účtu MO ÚL – Neštěmice
 • Zpracovává rozpočtová opatření
 • Zpracovává pravidelné rozbory hospodaření
 • Zpracovává rozpočtové výhledy MO
 • Zpracovává smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku
 • Vede účetnictví dle platných předpisů v oblasti hlavní činnosti (HČ) i vedlejší hospodářské činnosti (VHČ)
 • Zabezpečuje platební styk
 • Eviduje pohledávky a závazky MO
 • Zajišťuje správu místních poplatků dle platné legislativy
 • Vykonává správu a kontrolu VHP na území MO, dle zákona o hazardních hrách, v souladu se Statutem
 • Zpracovává mzdovou agendu úředníků i VPP, včetně všech výkazů
 • Zpracovává materiály pro jednání finančního výboru

Místní poplatky, povolení

Životní situace

Přehled řešení postupů je možné také nalézt na adrese https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/ (Portál veřejné správy).

Kontakty

Urbanová Iva, Ing.

vedoucí finančního odboru
Č. dveří: 306
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Kovářová Taťána účetní poplatků 305 +420475275138
Lipertová Miroslava účetní VHČ 311 +420475275115
Nováková Ivana, Bc. referent finančního odboru 304 +420475275121
Smolíková Ivana mzdová účetní, VHP +420475275114
Spilková Edita, Bc. účetní HČ