Organizační úsek

  • Zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva na území MO ÚL – Neštěmice ve spolupráci s evidencí obyvatel;
  • zajišťuje výkon veřejných sbírek na území MO ÚL – Neštěmice, ověřuje sběrací listiny právnickým osobám konajícím sbírky na území obvodu, přijímá oznámení o umístění pokladniček;
  • přijímá a eviduje ztráty a nálezy a nakládá s nimi v souladu s Občanským zákoníkem;
  • v souladu se zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím přijímá oznámení o konání shromáždění na území obvodu;
  • zabezpečuje nákup materiálu a služeb nutných k provozu ÚMO Neštěmice;
  • zajišťuje kontroly, revize a pravidelný i mimořádný servis vyhrazených zařízení;
  • zabezpečuje vnitřní správu úřadu, chod podatelny, pokladny, vyvěšování listin na úřední desce;
  • provádí periodické i mimořádné inventarizace svěřeného majetku, včetně JSDH Mojžíř;
  • zabezpečuje činnosti na úseku PO a BOZP pro zaměstnance zařazené do ÚMO ÚL - Neštěmice
  • Ve spolupráci s Metropolnet a.s. zajišťuje technické prostředky informačních a komunikačních technologií ÚMO Neštěmice (výpočetní technika, tiskárny kopírovací stroje apod.)

Kontakty

Měrková Kateřina

vedoucí organizačního úseku
Č. dveří: 105
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Kulhánková Blanka referent ústředny a podatelny +420475275111
Pavlíková Zdeňka referent ústředny a podatelny +420475275112