Životní jubilea

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice nabízí možnost gratulace k významnému životnímu jubileu, jakým je VÝROČÍ SVATBY (zlatá, diamantová, platinová apod.) nebo NAROZENINY (90 a více let).

Máte-li zájem o zajištění gratulace k životnímu jubileu pro své blízké, vyplňte žádost, kterou najdete níže. V žádosti vyplňte pouze část odpovídající Vašemu požadavku (zda se jedná o gratulaci k narozeninám, nebo k výročí svatby).

Gratulace k jubileu probíhá v místě trvalého bydliště jubilanta/ů, není-li předem domluveno jinak.

Řádně vyplněnou žádost odevzdejte alespoň 30 dní předem do podatelny ÚMO Neštěmice (v přízemí) nebo zašlete elektronicky na adresu podatelna.nestemice@mag-ul.cz (nezapomeňte vyplnit předmět emailu: např. Žádost o gratulaci k životnímu jubileu - 50. výročí svatby). 

V případě potřeby můžete kontaktovat referenty matrik na tel.: 475 275 102 nebo 475 275 103.