Vítání občánků

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se službou pro občany s trvalým pobytem v MO Neštěmice, kterým se narodilo miminko.  Slavnostním obřadem Vítání občánků Vám chceme poděkovat za rozhodnutí žít a založit rodinu právě v našem obvodě. O zařazení Vašeho dítěte do slavnostního ceremoniálu můžete požádat nejdéle do šesti měsíců po narození dítěte.
Vyplněním této žádosti není dotčeno Vaše právo požádat si o zařazení do projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem.

Řádně vyplněnou žádost odevzdejte do podatelny ÚMO Neštěmice (v přízemí) nebo zašlete elektronicky na adresu podatelna.nestemice@mag-ul.cz (nezapomeňte vyplnit předmět emailu!). Poté Vám bude zaslána pozvánka s termínem, kdy se vítání občánků uskuteční. Vítání občánků probíhá v obřadní síni ÚMO Neštěmice.

V případě potřeby můžete kontaktovat referenty matrik na tel.: 475 275 102 nebo 475 275 103.