Podpora rodiny s prvorozeným dítětem

Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ (dále jen „projekt“) je poděkováním Městského obvodu  Ústí  nad  Labem – Neštěmice  mladé  generaci,  která  se  rozhodne  žít  právě  v našem  obvodě, založit zde rodinu a přivést na svět své první dítě.

Věcnou náplní projektu je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč pro prvorodičku s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice.

Řádně vyplněnou žádost odevzdejte do podatelny ÚMO Neštěmice (v přízemí) nebo zašlete elektronicky na adresu podatelna.nestemice@mag-ul.cz (nezapomeňte vyplnit předmět emailu!). 

V případě potřeby můžete kontaktovat referenty matrik na tel.: 475 275 102 nebo 475 275 103.