Majetková a bytová komise

Jméno Funkce
Mgr. Gabriela Mottl Nosková předseda
Ing. Bohumil Ježek člen
Radmila Kačerovská člen
Jan Bernášek člen
MUDr. Karla Jankovská člen
Ivana Kurljuková člen
Lukáš Soukup, DiS. člen
Jarmila Veselá člen