Výstavba okružní křižovatky na komunikaci I/62 Krásné Březno

Výstavba okružní křižovatky na komunikaci I/62 Krásné Březno
5.5.2023
Stavba nové okružní křižovatky se nachází na silnici I/62 na hlavní trase z Ústí nad Labem do Děčína, kde projede 19,5 tisíce vozidel denně, z toho 3,5 tisíce těžké nákladní dopravy.

Stavba: I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno

Objednatel:    Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Ústí nad Labem

Zhotovitel:      EUROVIA CS, a.s.

Stavba nové okružní křižovatky se nachází na silnici I/62 na hlavní trase z Ústí nad Labem do Děčína, kde projede 19,5 tisíce vozidel denně, z toho 3,5 tisíce těžké nákladní dopravy. Přestavba části mimoúrovňové křižovatky ulic Pod­mokelská a Pekařská na pětiramennou okružní křižovatku má za cíl zajistit plynulost provozu v tomto velmi vytíženém úseku, ale také přinést bezpečné, komfortní a přehledné připojení i výjezd všech řidičů. Nová okružní křižovatka navíc zajistí bezpečné přecházení silnice I/62 i chodcům a bude doplněna podchodem pro pěší pod silnicí I/62. Pod­chod zajistí chodcům bezbariérové překonání silnice. Dokončení stavby je předpokládáno v lednu 2023.

Dopravní omezení v rámci realizace 1. etapy stavby v období od 9.5.2023 do září 2023:

  • vyloučení běžné dopravy z Krásného Března do Neštěmic částí Podmokelské ulice, objízdná trasa bude vyznačena
  • zachovaní provozu MHD ve směru z Krásného Března do Neštěmic (vjezd vozidel MHD bude řízen světelným signalizačním zařízením

     může docházet k mírnému zpoždění)

  • zachovaní provozu z Neštěmic do Krásného Března

Etapa 1 bude probíhat od 8.5.2023 do září 2023. Během této etapy bude realizována výstavba větší části okružní křižovatky. Provoz bude veden po souběžné provizorní vybudované komunikaci, která bude napojena na stávající komunikaci I/62 a umožní průjezd všem vozidlům. Provoz ve směru z Neštěmic do Krásného Března (ulicí Podmokelská) zůstane zachován pro veškerou dopravu. Provoz v ulici Podmokelská ve směru z Krásného Března do Neštěmic bude umožněn pouze vozidlům MHD a IZS. Ostatní běžná doprava z Krásného Března do Neštěmic bude vedena po vyznačené objízdné trase. Pro zachování možnosti provozu MHD bude osazen světelný semafor, který v časových intervalech umožní provoz MHD v obou směrech.

Dopravní omezení v rámci realizace 2. etapy stavby v období od září 2023 do prosince 2023:

  • uzavření části Podmokelské ulice v obou směrech pro běžnou dopravu (provoz bude umožněn pouze vozidlům MHD a IZS)
  • spojení Neštěmic a Krásného Března pro běžnou dopravu pouze po komunikaci I/62

Etapa 2 bude probíhat od září 2023 do prosince 2023.  Během této etapy dojde k dokončení zbývajících částí okružní křižovatky. Během této etapy bude provoz na komunikaci I/62 zachován v obou směrech. Provoz na ulici Podmokelská v obou směrech bude umožněn pouze vozidlům MHD a IZS. Ostatní běžná doprava z Krásného Března do Neštěmic a zpět bude možná pouze po komunikaci I/62. Napojení objízdných tras na komunikaci I/62 bude vyznačeno.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt na zástupce objednatele:     Marek Sotona, DiS., vedoucí oddělení realizace staveb, Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Chomutov

                                                           e-mail: marek.sotona@rsd.cz