Upozornění na stavební úpravy a přestavbu objektu v Krásném Březně

Upozornění na stavební úpravy a přestavbu objektu v Krásném Březně
27.6.2024
Upozornění na stavební práce v Krásném Březně

Dne 24. 6. 2024 byly zahájeny stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Krčínova 809/11, Ústí nad Labem, včetně venkovních objektů.

Stavebníkem je společnost NewCo IMMO CZ GmbH, id. č. HRB 510169, odštěpný závod se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice.

Zhotovitel stavby: MOISES stavební s.r.o.

Budou probíhat úpravy chodníku, parkoviště včetně jeho osvětlení, opravy rozvodu vody a dešťové kanalizace, a to souběžně s přestavbou objektu.

Po celou dobu stavebních prací je stavebník mimo jiné povinen zajistit bezpečnost obyvatel, stavba musí být označena.

Záměrem stavebníka jsou úpravy a přestavba objektu vč venkovních objektů na prodejnu Action a ProSpánek.