Rekonstrukce uličního prosoru - Výstupní

Rekonstrukce uličního prosoru - Výstupní
27.9.2023
Statutární město Ústí nad Labem zahajuje v pondělí 2. října stavbu „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“.

Rekonstruovaný úsek ulice Výstupní je vymezen křižovatkou s ulicí Neštěmická a zastávkou MHD Stříbrníky (u okružní křižovatky s ulicí Šrámkova). Rekonstrukce zahrnuje výměnu krytových vrstev komunikace, rekonstrukci chodníků s vybudováním stezky pro chodce a cyklisty, úpravu autobusových zálivů, obnovu odvodnění a veřejného osvětlení.

Realizace stavby bude zahájena v pondělí 2. října 2023 a dle plánu má být dokončena do 27 týdnů. Se stavbou souvisejí dopravně inženýrská opatření včetně úpravy vedení linky MHD.

Stavba bude rozdělena do tří etap. První etapa zahrnuje úsek v délce přibližně 360 m komunikace od křižovatky s ulicí Neštěmická po začátek tří pruhového úseku. Předpokládaný termín realizace první etapy je od 2. 10. 2023 do 20. 12. 2023. V průběhu I. etapy bude úsek uzavřen pro dopravu ze směru od Krásného Března do Dobětic vyjma vozidel MHD a IZS. Doprava bude pro individuální automobilovou dopravu zachována pouze ve směru od Dobětic do Krásného Března.

V rámci dopravně inženýrských opatření bude otočen jednosměrný provoz v ulici Vojanova. Ulice Přemyslovců a Dvojdomí a jednosměrná část ulice Vojanova budou přístupné z ulice Výstupní s příjezdem od Dobětic. Výjezd z ulice Přemyslovců a Dvojdomí bude umožněn do jednosměrné části ulice Vojanova a poté na ulici Neštěmickou. Ulice Anežky České a Dr. Horákové budou přístupné pouze z ulice Neštěmická.

Organizace změn linek MHD po dobu rekonstrukce je uvedena na webových stránkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Změny se týkají autobusových linek číslo 5 a 74, kdy dojde ke změně vedení linky v Krásném Březně. V průběhu stavebních prací dojde k omezení jízdního profilu komunikace vždy na jeden jízdní směr, a tudíž bude zřízena náhradní autobusová zastávka MHD Dvojdomí (směr Dobětice), která bude posunuta po směru jízdy do míst rozšíření komunikace ulice Výstupní na tří pruhovou. Zastávka MHD Dvojdomí (směr ulice Neštěmická) bude dočasně zrušena.