Listopadové výsadby

Listopadové výsadby
30.11.2023
V průběhu listopadu bylo vysazeno na dvě desítky nových stromů, z toho 10 slivoní do svahu přímo pod novou služebnu PČR v Krásném Březně a celkem 11 borovic v druhu lesní a černé do okolních pozemků ul. Vojanova.

Do vnitrobloku ulic Opletalova a Seifertova byly do linie doplněny dva jerlíny japonské. Také došlo k obnově výsadby za neujmuté např. v ul. Peškova všechny 4 borovice, v ul. Přístavní 4 javory, budou vyměněny obě vrby u pomníku K Haldě, hrušeň v ul.Hlavní, v ul. Vojanova v aleji lípy a několik dalších v Krásném Březně dle seznamu z následné péče.