Fričova vyhlídka

Fričova vyhlídka
18.8.2023
V průběhu srpna 2023 došlo na rozcestí pod Mlýništěm k instalaci mobiliáře ve formě zastřešeného posezení se stolkem a stojany na kola z podnětu místních turistů.

Výstavba byla schválena radou města a realizována z finančních prostřdků participativního rozpočtu města Ústí nad Labem. Před umístěním posezení bylo prostranství vyčištěno od přerostlé a nevhodné zeleně na ploše i výhledu a sběru komunálního odpadu, pneumatik a sutě v dané části.

Vyhlídka se nachází v Polabí na vyvýšině nad Krásným Březnem v nadmořské výšce cca 240 m n.m.

U příležitosti desátého výročí úmrtí Václava Friče v červnu 1946 vznikla zásluhou ústeckých skautů a KČT Fričova stezka a Fričova vyhlídka, později však nebyly udržovány a zachovaly se tak jen jejich názvy. K obnovení došlo z iniciativy skautů po roce 2000, vyhlídka však opět trpěla vandalismem.

Fričova vyhlídka s posezením nově opět vznikla v srpnu 2023, i když o pár metrů níže než původní. Městský obvod Neštěmice, který vybudování zaštitoval, věří, že vyhlídka poslouží k odpočinku a výhledu na část Ústí nad Labem nejen místním obyvatelům při procházkách po okolí, ale i přespolním turistům a po dlouhá léta bude odolávat vandalům.

Václav Frič pracoval u říční správy v Krásném Březně a v roce 1910 založil turistický kroužek Polaban a neúnavně vodil Čechy do přírody, stal se průkopníkem české turistiky.

Václav Frič byl entuziastickým členem celé řady spolků, jejichž počet dosáhl vrcholu v období první republiky. Mimo Polaban a NJS se účastnil například činnosti Českého červeného kříže, Masarykovy ligy proti tuberkulose, Masarykovy letecké ligy, Ústřední matice školské, podpůrného spolku Komenský či Sdružení pro postavení památníku národního osvobození a vítězství Prokopa Velikého na „Běhání“. Tradovalo se o něm, že nevynechal žádnou vlasteneckou oslavu či průvod. S manželkou Marií a synem Václavem žili ve Svádovské ulici č. 166, ve čtvrti Nový svět, která byla v té době centrem české menšiny v Krásném Březně.     

Mnoho času, energie i finančních prostředků věnoval Václav Frič podpoře místních dětí a krásnobřezenské české školy. Každoročně se podílel například na vánočních nadílkách. Mezi Čechy z Ústecka byl velmi oblíben, platil za veselého a dobrosrdečného společníka a také schopného organizátora.