menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 1. ustavujícího ZMO ze dne 10. 11. 2014

U S N E S E N Í

Z/1/14 – Z/9/14

z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice,

které se konalo dne 10. listopadu 2014 od 13:30 hodin

 v zasedací místnosti zastupitelstva, U Radnice 229, Ústí nad Labem - Neštěmice

 

Z/1/14

Složení slibu členů zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A ) k o n s t a t u j e

1. že v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů složilo slib 15 zvolených členů ZMO Ústí nad Labem – Neštěmice zapsaných v prezenční listině Ustavujícího zasedání ZMO Ústí nad Labem  – Neštěmice.

           Miloslav Buldra

           Roman Fikar, Bc.

           Ivana Fišerová

           Petr Frühauf

           Jan Harhaj, Ing.

           Iveta Hejduková, Mgr.

           Karla Jankovská, MUDr.

           Jan Jirkovský

           Denisa Oslejová, Bc.

           Aleš Rosenbaum, MUDr.

           Michelle Skřivanová, Bc.

           Jiří Škoda

           Yveta Tomková

           Miloslava Válková

           Vlastimil Žáček                    

                                                                                                                                                                                                        

Z/2/14

Schválení pořadu jednání  Ustavujícího zasedání ZMO Ústí nad Labem – Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

 A) s c h v a l u j e

    1.  předložený pořad I. ustavujícího zasedání ZMO ÚL – Neštěmice

 

Z/3/14

Schválení volebního řádu ZMO ÚL - Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e

1. předložený volební řád pro volbu aklamací, a to pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů RMO Ústí nad Labem – Neštěmice,

    předsedů a členů výborů ZMO Ústí nad Labem – Neštěmice.

Z/4/14

Stanovení počtu členů Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice a počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

       v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a s § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,ve znění pozdějších předpisů:

           1.  že RMO Ústí nad Labem – Neštěmice bude mít 5 členů

B)  u r č u j e

       v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a s § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

        1.   funkci starosty a místostarosty jako dlouhodobě uvolněné členy ZMO Ústí nad Labem – Neštěmice

Z/5/14

Volba starosty

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

 A) v o l í

      1. dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

           1. paní Yvetu Tomkovou, starostkou Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

Z/6/14

Volba místostarosty

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

v o l í

dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

1. Ivanu Fišerovou, uvolněnou místostarostkou Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

Z/7/14

Volba členů rady

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

v o l í

dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

        1. Ivetu Hejdkovou, Mgr.

        2. Romana Fikara, Bc.

        3. Michelle Skřivanovou, Bc.

členy Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

Z/8/14

Zřízení výborů ZMO ÚL – Neštěmice a volba jejich předsedů a členů

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    z ř i z u j e

        dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších  předpisů:

        1. finanční výbor Zastupitelstva MO ÚL – Neštěmice

        2. kontrolní výbor Zastupitelstva MO ÚL – Neštěmice

B)    v o l í

       dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

         1. předsedu finančního výboru

             Miloslava Buldru

             členy finančního výboru:

             Romana Fikara, Bc.

             Jana Harhaje, Ing.

             Michelle Skřivanovou, Bc.

             Jiřího Škodu

        2. předsedu kontrolního výboru:

            Jana Jirkovského

            členy kontrolního výboru:

             Josefa Balvína

             Petra Frühaufa

             Lenku Jaremovou, Bc.

             Denisu Oslejovou, Bc.

Z/9/14

Návrh měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e

        1. výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO v souladu s ustanovením NV  č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce

             neuvolněným členům zastupitelstva dle důvodové zprávy s účinností od 10.11.2014

         2. výši pevné finanční částky pro náhradu ušlého zisku dle důvodové zprávy s účinností od 10.11.2014

         3. poskytování cestovních náhrad za podmínek stanovených právními předpisy dle důvodové zprávy s účinností od 10.11.2014

B)    u k l á d á

        Ing. Věře Součkové, tajemnici

        zajistit odměňování v souladu s bodem A)1., 2., 3.

                                                                                              T: neprodleně

 

 

.................................................                                             ...............................................

     Ivana Fišerová                                                                             Yveta Tomková

       místostarostka                                                                              starostka

 

 

 

Použité zkratky:

ÚL – Neštěmice                          Ústí nad Labem – Neštěmice

MO ÚL – Neštěmice                   Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice

ÚMO ÚL – Neštěmice                Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

RMO ÚL – Neštěmice                 Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

ZMO ÚL – Neštěmice                 Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – NeštěmiceDatum vložení: 13.11.2014, datum sejmutí: 13.11.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP