menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2014

Usnesení z 2. ZMO ze dne 15. 12. 2014

Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice   U S N E S E N Í Z/10/14 – Z/30/14 z 2. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice, které se konalo dne 15. prosince 2014 od 15:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva, U Radnice 229, Ústí nad Labem - Neštěmice         Z/10/14 Kontrola usnesení Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání     A)    b e r e   n a   v ě d o m í         1. informaci o plnění usnesení ZMO     Z/11/14 Termíny jednání orgánů Městského obvodu-ÚL-Neštěmice v roce 2015 Zastupitelstvo městského obvodu...
více informací

Usnesení z 1. ustavujícího ZMO ze dne 10. 11. 2014

U S N E S E N Í Z/1/14 – Z/9/14 z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice, které se konalo dne 10. listopadu 2014 od 13:30 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva, U Radnice 229, Ústí nad Labem - Neštěmice   Z/1/14 Složení slibu členů zastupitelstva Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A ) k o n s t a t u j e 1. že v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů složilo slib 15 zvolených členů ZMO Ústí nad Labem – Neštěmice zapsaných v prezenční listině Ustavujícího zasedání ZMO Ústí nad Labem  –...
více informací

19. Usnesení ZMo ze dne 2. 9. 2014

U S N E S E N Í č. 325/14 – 345/14 z 19. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, které se konalo dne 2. září 2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice   Z/325/14 Kontrola usnesení Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A)    b e r e    n a    v ě d o m í         1. informaci o plnění usnesení ZMO   Z/326/14 Informace o plnění rozpočtu  Městského obvodu Ústí nad Labem –  Neštěmice  za I.  pololetí  2014 Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice...
více informací

18. jednání ZMO ze dne 3. 6. 2014

U S N E S E N Íč. 304/14 – 324/14z 18. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 3. června 2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Z/304/14Kontrola usnesení Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    b e r e    n a    v ě d o m í         1. informaci o plnění usnesení ZMOZ/305/14Závěrečný účet hospodaření Městského obvoduÚstí nad Labem – Neštěmice   za rok  2013Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)   z j i š  u j e ,  ž e        1. v hospodaření  Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za...
více informací

17. Usnesení ZMO konané dne 4. března 2014

U S N E S E N Íč. 284/14 – 303/14ze 17. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 4. března 2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Z/284/14Kontrola usnesení Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA) b e r e    n a    v ě d o m í    1. informaci o plnění usnesení ZMOZ/285/14Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2014Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)  b e r e   n a  v ě d o m í    1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu       na rok 2014B)  s c h v a l u j...
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP