menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Vaky na zeleň končí, nahradíte je nádobami na bioodpad

Pro zlepšení pořádku ve veřejném prostoru města a zjednodušení nakládání s bioodpadem, je pro občany připravena nová služba, která nahradí svoz odpadů ze zeleně ve vacích.

 Náhradou za ukončený svoz odpadů ze zeleně ve vacích si občané mohou požádat o nádobu na bioodpad o objemu 240 l s pravidelným sezónním výsypem s četností 1x 14 dní.

Žádost lze podat  e.mailem, ve keterém musí být uvedeno jméno a příjmení, telefonní číslo, parcelní číslo pozemku, následně cca do 1 týdne obdržíte opět e-mailem Výzvu s informacemi. Sběrné nádoby si každý vyzvedává sám. Pilotní projekt na náhradu vaků za nádoby na bioodpad běží už od loňského roku, ještě v letošním roce na jaře probíhal svoz vaků na zeleň, ale samotné vaky letos již vydávány nebyly.

Více informací a žádosti můžete pokládat na Odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, nebo na emailu: jitka.lepicova@mag-ul.cz či vladislava.stranska@mag-ul.cz.

Výhody této služby jsou následující:

1. Pravidelný sezónní výsyp nádoby - od 1. 4. do 30. 11. četnost 1x 14 dní.

Díky sezónnímu výsypu není nutné odpad ze zeleně shromažďovat na jeden konkrétní termín, ale může se jej zbavovat průběžně po celou sezónu.

2. Snížení množství odpadu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu.

Do nádoby na bioodpad můžete (je to dokonce žádoucí) odkládat i veškerý rostlinný bioodpad vzniklý v domácnosti (slupky od zeleniny, skořápky od vajec, zbytky pečiva, kávový a čajový odpad vč. filtrů, apod.). Tím, že tento odpad dáte do nádoby na bioodpad, zvýšíte si volný objem ve své černé nádobě na směsný komunální odpad.

3. Nádoba na bioodpad je určena pouze pro konkrétní uživatele.

Nádobu budou využívat pouze obyvatelé konkrétní nemovitosti, kteří o nádobu požádají.

4. Čisté a lépe průchozí komunikace.

Nádoba na bioodpad zabírá na komunikacích a chodnících méně místa po kratší dobu než vaky se zelení.

 Podmínky služby nádoby na bioodpad jsou následující:

1. Nádoba na bioodpad bude přidělena k nemovitosti, kterou žadatel vlastní, případně kterou na základě smluvního vztahu užívá.

2. Nádoba bude trvale umístěna na pozemku žadatele, případně na pozemku, který na základě smlouvy využívá - v den svozu ji žadatel přistaví na stanovené svozové místo přístupné svozové technice a po výsypu v ten samý den nádobu uklidí.

3. Do nádoby smí být odkládán pouze určený odpad.

4. Bioodpad nesmí být odkládán mimo nádobu přistavenou ke svozu. 

Do nádob PATŘÍ:

Do nádob NEPATŘÍ:

 • tráva, plevel,
 • zbytky pečiva a obilovin,
 • košťály i celé rostliny,
 • seno a sláma,
 • zemina z květin,
 • hnůj, slepičí trus,
 • hobliny a piliny,
 • padané ovoce,
 • slupky z ovoce a zeleniny,
 • zbytky ovoce a zeleniny,
 • listí a drcené větve,
 • kávový a čajový odpad včetně, filtrů.
 • pleny,
 • maso a kosti,
 • oleje a tuky,
 • tekuté a silně mastné potraviny,
 • obaly od potravin,
 • uhynulá zvířata,
 • kočkolit,
 • biologicky nerozložitelné odpady,
 • uhelný popel a smetky z ulice,
 • sáčky z vysavače,
 • cigaretové oharky,
 • podestýlka z chovu drobných zvířat.

 

Pokud vás uvedená nabídka nezaujala, můžete svůj bioodpad i nadále 7 dní v týdnu (v provozní době dle kalendáře odpadů) odevzdat na sběrném dvoře ve Všebořicích, a to zcela ZDARMA.Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP