menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Neštěmice i Střekov vyzvaly provozovatele sezónního labského přívozu k obnovení provozu

Neštěmice i Střekov vyzvaly provozovatele sezónního labského přívozu k obnovení provozu  

 

Městskému obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice byl ve čtvrtek 10.08.2023 prostřednictvím právní zástupkyně provozovatele přívozu doručen do datové schránky dopis, ve kterém je uvedeno, že provozovatel jednostranně ukončuje Smlouvu o zajištění lodní dopravy a přepravy osob uzavřené mezi MO Neštěmice, MO Střekov a provozovatelem přívozu panem Josefem Třešňákem. Na základě této smlouvy má být v letošním roce přívoz provozován v období od 1. června do 30. listopadu. Jako důvod ukončení je v tomto dopisu uvedeno poškození přívozního plavidla vlivem nízkého stavu hladiny řeky. Stejný dopis obdržel i MO Střekov.

 

„Zajistit provoz labského přívozu bylo v letošním roce mimořádně náročné“, říká neštěmická starostka Yveta Tomková a dodává: „Po prvotní informaci od dosavadního provozovatele pana Třešňáka, že po loňském poškození plavidla vandaly letos už nebude přívoz provozovat, jsme se se střekovskými kolegy začátkem roku pokusili najít jiného provozovatele. Do výběrového řízení se ale bohužel nikdo nepřihlásil“.

 

Jelikož se vedení neštěmického a střekovského obvodu nechtěla smířit s tím, že budou v letošním roce občané města i jeho návštěvníci o sezónní labský přívoz spojující Svádov a Neštěmice ochuzeni, rozhodli se zástupci Neštěmic i Střekova znovu společně oslovit pana Třešnáka a nabídnout mu maximální součinnosti při znovu zprovoznění přívozu.

 

„Dobře vím, že labský přívoz je mezi občany našeho města velmi oblíben a tak jsme se dohodli panu Třešňákovi vyjít maximálně vstříc a všechny jeho požadavky jsme spolu se střekovskými kolegy společně splnili. Z uzavřené smlouvy a obnovení provozu přívozu jsem měla velkou radost“, vysvětluje Yveta Tomková.

 

Ve smlouvě je dohodnuto, že přívoz má být provozován každý den až do 30. listopadu letošního roku. Současně je ale ve smluvních ujednáních uvedeno, že v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na bezpečnost plavby, je dopravce oprávněn provoz přívozu přerušit.

 

„Mezi takové nepříznivé klimatické podmínky jistě patří i nebezpečně nízká hladina vody v řece“, doplňuje střekovský starosta Pavel Peterka a dodává: „Nerozumím tomu, proč pan Třešňák nevyužil této klauzule a normálně nám neoznámil, že z důvodu nízké hladiny vody v řece dočasně přerušuje provoz. To, že nám prostřednictvím své právní zástupkyně rovnou poslal dopis, ve kterém nám oznamuje, že končí, je nečekaná rána do zad. Ten dopis nám byl navíc doručen na den přesně po uplynutí lhůty, ve které by pan Třešňák musel vracet finanční prostředky, které jsme mu v rámci plnění uhradili k zabezpečení technické přípravy provozu přívozního plavidla a dalších souvisejících výdajů. To je opravdu podivná náhoda“.

 

Starostka Neštěmic Yveta Tomková i starosta Střekova Pavel Peterka na oznámení o jednostranném ukončení smlouvy ze strany provozovatele shodně reagovali tak, že jako řádní hospodáři a volení zástupci občanů nemohou takový postup akceptovat. A jelikož součástí smluvních ujednání je i závazek dopravce zajistit v případě nemožnosti poskytování služeb z technických důvodů do 5 dnů náhradní plavidlo, odeslali v pondělí 14.08.2023 provozovateli přívozu i jeho právní zástupkyni spolu s odmítnutím ukončení smlouvy i výzvu k obnovení provozu přívozu. Do dnešního dne žádná reakce na tuto výzvu bohužel nepřišla.

 

Doplňující informace:

 

Po zveřejnění této informace byla do datové schránky MO Meštěmice doručena “Reakce na výzvu k obnovení přívozu ze dne 14.08.2023”, kterou naleznete v Příloze 4. 

 

UMO UL - Nestemice_TZ_18.08.2023.pdf

Priloha 1.pdf

Priloha 2.pdf

Priloha 3.pdf

Priloha 4.pdfZpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP