menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,

U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem

POŘAD JEDNÁNÍ

17. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, které se bude konat

         dne 4. března 2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu

Ústí nad Labem – Neštěmice


1.   Kontrola usnesení (ústně)

      Předkládá: pí Miloslava Válková, starostka

2.   Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

      na rok 2014

      Předkládá: pí Miloslava Válková, starostka

3.  Správa bytového fondu –  správce TOMMI-SEVER, s.r.o.

     Plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2014

     Předkládá: pí Miloslava Válková, starostka

4.  Statistika činnosti Policie ČR OO ÚL – Krásné Březno, OO ÚL Neštěmice a Městské

     policie za období roku 2013

     Předkládá: pí Miloslava Válková, starostka

5.  Zpráva o činnosti odborů ÚMO Ústí n. L.  – Neštěmice v roce 2013

     Předkládá: pí Miloslava Válková, starostka

6.  Zpráva o činnosti SDH Mojžíř a SDH Neštěmice za rok 2013

     Předkládá: pí Miloslava Válková, starostka

7.  Návrh úpravy měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva

     Předkládá: pí Miloslava Válková, starostka      

8.  Externí kontroly

     Předkládá: pí Miloslava Válková, starostka

9.  Přehled stížností a petic podaných na ÚMO Ústí nad Labem – Neštěmice v roce 2013

     Přehled vyřízených žádostí o podání informace za rok 2013

     Předkládá: pí Miloslava Válková, starostka

10. Petice občanů – rušení nočního klidu, v bytě č. 11, Opletalova 466, Ústí nad Labem

      Předkládá: pí Miloslava Válková, starostka

11. Návrh dluhové amnestie na poplatky z prodlení

      Předkládá: Ing. Jaroslav Táborský, místostarosta

12. Návrh na zastavení exekuce pohledávky a následný odpis dluhu za pronájem nebytových

      prostor nad  20.000,-Kč

      Předkládá: Ing. Jaroslav Táborský, místostarosta

13. Vyvlastnění pozemků p.č. 145 a 146/2 v k. ú. Mojžíř

      Předkládá: Ing. Jaroslav Táborský, místostarosta

14. Odkoupení p.p.č. 1003/3, 1003/4 a části p.p.č. 1000, vše v k. ú. Neštěmice, do vlastnictví

      Statutárního města Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. Jaroslav Táborský, místostarosta

15. Prodej p.p.č. 319/8, 319/10, 320 a části p.p.č. 319/7 v k. ú. Krásné Březno –

       INSKY, spol. s.r.o.

       Předkládá: Ing. Jaroslav Táborský, místostarosta

16. Záměr prodeje p.p.č. 65/68, 65/71 a části p.p.č. 76/1 v k. ú. Neštěmice

      Předkládá: Ing. Jaroslav Táborský, místostarosta

17. Záměr prodeje části pozemku p.č. 119/1 v k. ú. Neštěmice

      Předkládá: Ing. Jaroslav Táborský, místostarosta

18. Záměr prodeje pozemku p.č. 1007/109 v k. ú. Neštěmice

      Předkládá: Ing. Jaroslav Táborský, místostarosta

19. Záměr prodeje pozemku p.č. 1042/3 v k. ú. Krásné Březno

      Předkládá: Ing. Jaroslav Táborský, místostarosta

20. Záměr prodeje části p.p.č. 1645/1 a p.p.č. 1651 v k. ú. Krásné Březno

      Předkládá: Ing. Jaroslav Táborský, místostarosta

21. Různé, Diskuze

22 . ZávěrDatum vložení: 24.02.2014, datum sejmutí: 24.02.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP