menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Odbor finanční

 Odbor finanční

Finanční odbor - kontaktní informace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
právní předpis: zák. 565/1990 Sb.
zák. 280/2009Sb.
OZV 2/2020
potřebné formuláře: písemné oznámení začátku a ukončení užívání
lhůty a termíny pro žadatele: nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti, popř. nejblíže následující pracovní den
místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): ÚMO Nestěmice, proti platebnímu výměru do 30 dnů, písemně nebo ústně do protokolu
sankce: * za neoznámení užívání veřej. prostr. až 50.000 Kč
* za nezaplacení poplatku ve lhůtě nebo ve správné výši zvýšení až na trojnásobek
odpovědná osoba: pí Taťána Kovářová

 

Poplatek ze psů
právní předpis: zák. 565/1990 Sb.
zák. 280/2009Sb.
OZV 2/2019
potřebné doklady: OP, příp. potvrzení o převzetí psa z útulku, nebo jiné doklady dokazující nárok
na osvobození od poplatku
lhůty a termíny pro žadatele:

15 dnů ode dne – vzniku nebo zániku poplat. povinnosti, příp. jiné změny:
např - od dovršení věku psa 3 měsíců
- od úhynu psa
- od předání (prodeji) psa jinému majiteli
- od zaběhnutí psa
- od přestěhování držitele psa
- od změny umístění psa
- od nároku na výplatu důchodu
- nárok na osvobození od poplatku

 

místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): ÚMO Nestěmice, proti platebnímu výměru do 30 dnů, písemně nebo ústně do protokolu
sankce: * za nepřihlášení psa do evidence až 50.000 Kč
* za nezaplacení poplatku ve lhůtě nebo ve správné výši zvýšení až na trojnásobek
odpovědná osoba: pí. Taťána Kovářová

 

Povolení k umístění herního prostoru
právní předpis:

zák. 186/2016 Sb. o hazardních hrách
zák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
zák. 500/2004 Sb. správní řád
OZV 6/2011

potřebné formuláře: žádost (lze použít vzor umístěný na www.mfcr.cz )
potřebné doklady: dle § 99 zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách
lhůty a termíny pro žadatele: před zahájením provozování herního prostoru
lhůty a termíny pro úřad: do 30 dnů od podání
místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku: 15 dní ode dne doručení prostřednictvím FO ÚMO a MmÚ
   
výše správního poplatku: 4.000 Kč
odpovědná osoba:

pí. Ivana Smolíková

 

Změna povolení k umístění herního prostoru
právní předpis:

zák. 186/2016 Sb. o hazardních hrách
zák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
zák. 500/2004 Sb. správní řád
OZV 6/2011

potřebné formuláře: žádost (lze použít vzor umístěný na www.mfcr.cz )
potřebné doklady: dle §  99 a § 102 zákona č. 186/2016 sb. o hazardních hrách
lhůty a termíny pro žadatele před provedením požadované změny
lhůty a termíny pro úřad: do 30 dnů od podání
místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku: 15 dní ode dne doručení prostřednictvím FO ÚMO nebo MmÚL
výše správního poplatku: 2.500 Kč
odpovědná osoba:

pí. Ivana Smolíková

 
Poplatek z pobytu
právní předpis :

zákon č. 565/1990 Sb., 280/2009 Sb., OZV č. 1/2020 města Ústí nad Labem

potřebné formuláře:potřebné formuláře :

viz. „Formuláře ke stažení“

potřebné doklady:místo podání:

ÚMO Neštěmice – osobně / datovou zprávou

lhůty a termíny pro žadateleodpovědná osoba:

pí. Taťána Kovářová


Datum vložení: 15.04.2015, datum sejmutí: 15.04.2026

Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP