ikona 

PŘIPRAVOVANÁ 3. VÝZVA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

PŘIPRAVOVANÁ 3. VÝZVA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

  • pro rodinné domy na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují požadavky 3., 4. Nebo 5. emisní třídy dle ČSN EN 303 - 5

Základní parametry a výše podpory v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací:

•vyhlášení výzvy po 24. 6. 2019

•příjem žádostí od 16. 9. 2019,

•již nebudou podporovány kombinované kotle (uhlí x biomasa)

•podpora se bude týkat pouze kotlů na biomasu (s ručním přikládáním = dřevo, s automatickým přikládáním = pelety), tepelných čerpadel a plynových kondenzačních kotlů

•bude se jednat o poslední takto výhodnou dotaci (není nač čekat – od 1. září 2022 bude platit zákaz spalování v kotlích 1. a 2. emisní třídy!!!)

•občanům budou poskytovány bezúročné půjčky

k dispozici bude potencionálním žadatelům tzv. „kotlíkový specialista“, který zajistí asistenci a pomoc domácnostem s vyřízením nutné administrativy, spojené s podáním žádosti o dotaci na výměnu kotle, a získání bezúročné půjčky, určené k předfinancování

Výše podpory:

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,- Kč

KOTEL NA BIOMASU (ruční přikládání) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč

KOTEL NA BIOMASU (automatický) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

TEPELNÉ ČERPADLO – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

O dalším vývoji přípravy a spuštění 3. výzvy, podmínkách poskytnutí dotace a podpoře města vás budeme informovat na webových stránkách www.nestemice.eu , informace o plánovaných setkáních zájemců se zástupci úřadu najdete také zde, ale i ve vašich poštovních schránkách.

Kontakt:

Lucie Frenzelová, lucie.frenzelova@mag-ul.cz , 475 275 116, 724 135 449Zpět  Nahoru  Tisk