ikona 

Jarní výsadby

Jarní výsadby,

byly zahájeny v průběhu března 2019 vysazením sakury před domem Žežická 7, magnolie do předzahrádky v ul. Železná 387 a pokračují rekonstrukcí aleje v ulici Vojanova, kam bylo z plánovaných 33 lip v druhu Tilia cordata ‚Rancho‘ vysazeno ke konci března 15 exemplářů a zbývající budou vysazeny do poloviny dubna. Do konce čtvrtého měsíce v roce dojde k doplnění stromořadí v ulici Peškova ve spojce ze Skalky do Mojžíře výsadbou 2 ex lip, za pokácené sakury v ul. Horní dojde k výsadbě 2 hlohů do zelené plochy před MŠ, v ulici Žežická nad zastávkou MHD pod garážemi u zahrádkářské kolonie Na Vinici dojde k výsadbě 3 ex. borovice černé a posledním stromem v jarní výsadbě bude lípa do stromořadí v ulici Neštěmická podél chodníku nad parkovištěm u Penny marketu.  

 

 Zpět  Nahoru  Tisk