ikona 

Úsek přestupků

Úsek přestupků


Úsek přestupků - kontaktní informace

projednávání přestupků
právní předpis: zák. 200/1990 Sb.
zák. 500/2004 Sb.
potřebné doklady: OP nebo cestovní pas
lhůty a termíny pro úřad: 30 dní; na zahájení řízení max. 60 dnů, na vydání rozhodnutí 30 dnů, v obtížnějších případech 60 dnů
místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): ÚMO Neštěmice; písemně; do 15 dnů od oznámení rozhodnutí
sankce: * napomenutí
* pokuta
* zákaz činnosti
* propadnutí věci
úhrada úkonu: 1000,- Kč náklady řízení při ústním jednání
   
odpovědná osoba: pí Michaela Kaštanová    
 

Bc. Lenka Lebedová
Mgr. Jan Husák
pí Radka Vinšová 
pí Kateřina Nosková - lustrace, exekuce

   

 


Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Nahoru  Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Tisk