ikona 

Organizační úsek

Organizační úsek- kontaktní informace

Úsek organizační Organizační úsek- kontaktní informace Zajišťuje, organizuje průběh voleb, referend na území MO Ústí nad Labem-Neštěmice a další povinnosti související s evidencí a územní organizací vymezené Statutem. V souladu se zák. č. 84/1990Sb., o právu shromažďovacím přijímá oznámení o konání shromáždění na území obvodu. Zajišťuje sbírky na území MO ÚL-Neštěmice, ověřuje sběrací l...
více informací