ikona 

Odbor finanční

Odbor finanční


Finanční odbor - kontaktní informace

místní poplatek za užívání veřejného prostranství
právní předpis: zák. 565/1990 Sb.
zák. 280/2009Sb.
OZV 2/2011
potřebné formuláře: písemné oznámení začátku a ukončení užívání
lhůty a termíny pro žadatele: nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti, popř. nejblíže následující pracovní den
místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): ÚMO Nestěmice, proti platebnímu výměru do 30 dnů, písemně nebo ústně do protokolu
sankce: * za neoznámení užívání veřej. prostr. až 50.000,-- Kč
* za nezaplacení poplatku ve lhůtě nebo ve správné výši zvýšení až na trojnásobek
odpovědná osoba: pí Taťána Kovářová

 

 

poplatek ze psů
právní předpis: zák. 565/1990 Sb.
zák. 280/2009Sb.
OZV 1/2011
potřebné doklady: OP, příp. potvrzení o převzetí psa z útulku, nebo jiné doklady dokazující nárok na osvobození od poplatku
lhůty a termíny pro žadatele:

15 dnů ode dne – vzniku nebo zániku poplat. povinnosti, příp. jiné změny:
např - od dovršení věku psa 3 měsíců
- od úhynu psa
- od předání (prodeji) psa jinému majiteli
- od zaběhnutí psa
- od přestěhování držitele psa
- od změny umístění psa
- od nároku na výplatu důchodu

 

místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): ÚMO Nestěmice, proti platebnímu výměru do 30 dnů, písemně nebo ústně do protokolu
sankce: * za nepřihlášení psa do evidence až 50.000,-- Kč
* za nezaplacení poplatku ve lhůtě nebo ve správné výši zvýšení až na trojnásobek
odpovědná osoba: pí Taťána Kovářová

 

Povolení k umístění herního prostoru
právní předpis:

zák. 186/2016 Sb. o hazardních hrách

zák. 634/2004 Sb. o srpávních poplatcích

zák. 500/2004 Sb. správní řád
OZV 6/2011

potřebné formuláře: žádost (lze použít vzor umístěný na www.mfcr.cz )
potřebné doklady: dle § 99 zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách
lhůty a termíny pro žadatele: před zahájením provozování herního prostoru
lhůty a termíny pro úřad: do 30 dnů od podání
místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku: 15 dní ode dne doručení prostřednictvím FO ÚMO a MmÚ
   
výše správního poplatku: 4.000,- Kč
odpovědná osoba: pí Ivana Smolíková

 

 

 

Změna povolení k umístění herního prostoru
právní předpis:

zák. 186/2016 Sb. o hazardních hrách

zák. 634/2004 Sb. o srpávních poplatcích

zák. 500/2004 Sb. správní řád
OZV 6/2011

potřebné formuláře: žádost (lze použít vzor umístěný na www.mfcr.cz )
potřebné doklady: dle §  99 a § 102 zákona č. 186/2016 sb. o hazardních hrách
lhůty a termíny pro žadatele před provedením požadované změny  
lhůty a termíny pro úřad: do 30 dnů od podání
místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku: 15 dní ode dne doručení prostřednictvím FO ÚMO nebo MmÚL
výše správního poplatku 2.500,- Kč
odpovědná osoba: pí Ivana Smolíková

 

Poplatek z ubytovací kapacity

Právní předpis:             zákon č. 565/1990 Sb., 280/2009 Sb., OZV č. 2/2016 města Ústí nad Labem

Potřebné formuláře :     viz. „Formuláře ke stažení“

Místo podání:               ÚMO Neštěmice – osobně / datovou zprávou

Odpovědná osoba:        pí Kovářová

 


Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Nahoru  Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Tisk