ikona 

Organizační úsek- kontaktní informace

Úsek organizační

Organizační úsek- kontaktní informace

Zajišťuje, organizuje průběh voleb, referend na území MO Ústí nad Labem-Neštěmice a další povinnosti související s evidencí a územní organizací vymezené Statutem. V souladu se zák. č. 84/1990Sb., o právu shromažďovacím přijímá oznámení o konání shromáždění na území obvodu. Zajišťuje sbírky na území MO ÚL-Neštěmice, ověřuje sběrací listiny právnickým osobám konajícím sbírky na území obvodu, přijímá oznámení o umístění pokladniček při sbírkách konaných na území obvodu. Připravuje podklady k projednávání a rozhodování v RMO a ZMO  ÚL-Neštěmice ve své kompetenci. Zabezpečuje vše, co souvisí s provozem úřadu od nákupu přes poptávkové řízení, zpracovávání nabídek, pomocné dokumentace až po vyhodnocení. Zodpovídá za kontroly a provádění následného servisu opakujících se revizí a dalších činností souvisejících s vnitřním chodem úřadu. Zabezpečuje vnitřní správu úřadu, chodu podatelny, pokladen, vyvěšování veřejných vyhlášek a oznámení na úřední desce. Zajišťuje správu nemovitostí Sboru dobrovolných hasičů Mojžíř, Neštěmice. Provádí periodické i mimořádné inventarizace svěřeného majetku.Zpět  Nahoru  Tisk