ikona 

Odbor správy a údržby obecního majetku

Odbor správy a údržby obecního majetku - kontaktní informace

pronájem obecních bytů

právní předpis:

zákon č. 89/2012 Sb. občan.zákoník v platném znění
Pravidla pro pronájem obecních bytů v MO Neštěmice

potřebné formuláře:

žádost o pronájem bytů

potřebné doklady:

OP, dle zveřejněného záměru a žádosti

lhůty a termíny pro žadatele:

dle zveřejněného záměru

lhůty a termíny pro úřad:

schválení RMO

úhrada úkonu:

záloha 363,- Kč

odpovědná osoba:

Miroslava Lipertová

 

pronájem nebytových prostor

právní předpis:

zákon č. 89/2012 Sb. občan.zákoník v platném znění

potřebné formuláře:

volná žádost

potřebné doklady:

OP, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku

lhůty a termíny pro úřad:

schválení RMO

odpovědná osoba:

Miroslava Lipertová

 

prodej nemovitostí

právní předpis:

zákon č. 89/2012 Sb. občan.zákoník v platném znění
zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění

potřebné formuláře:

volná žádost

potřebné doklady:

OP, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku

lhůty a termíny pro úřad:

schválení ZMO

odpovědná osoba:

Miroslava Lipertová

 

pronájem / pacht pozemků

právní předpis:

zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění

potřebné formuláře:

volná žádost, tiskopis

potřebné doklady:

OP, ŽL, výpis z obchodního rejstříku

lhůty a termíny pro úřad:

schválení RMO

úhrada úkonu:

záloha 363,- Kč

odpovědná osoba:

Ilona Güttnerová

 

prodej pozemků

právní předpis:

zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění

potřebné formuláře:

volná žádost, tiskopis

potřebné doklady:

OP, ŽL, výpis z obchodního rejstříku

lhůty a termíny pro úřad:

schválení ZMO

úhrada úkonu:

záloha 363,- Kč

odpovědná osoba:

Ilona Güttnerová

 

vyjádření ke stavbám

právní předpis:

zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění

potřebné formuláře:

volná žádost

potřebné doklady:

snímek z pozemkové mapy, technický popis,
projektová dokumentace

lhůty a termíny pro úřad:

30 dnů ode dne podání

odpovědná osoba:

Michaela Pačová

 

poskytování informací dle katastru nemovitostí

potřebné formuláře:

osobně

úhrada úkonu:

dle zák. č. 106/1999 Sb.

odpovědná osoba:

Michal Vrbíček, Lenka Škarabelová

 

investice

právní předpis:

zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění

potřebné formuláře:

dle výzvy

potřebné doklady:

dle výzvy nebo zadávacích podmínek

lhůty a termíny pro žadatele:

dle výzvy

lhůty a termíny pro úřad:

dle zákona

místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání):

 

odpovědná osoba:

Bc. Michal Vrbíček

 

zvláštní užívání veřejného prostranství v zeleni z důvodu stavební činnosti

potřebné formuláře:

formulář ke stažení na webových stránkách

potřebné doklady:

výpis z obchodního rejstříku, stavební povolení, situační plánek

lhůty a termíny pro úřad:

30 dnů

úhrada úkonu:

dle OZV č. 2/2011 Magistrátu města

Ústí nad Labem

odpovědná osoba:

Michaela Pačová

 

užívání veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů aj.

potřebné formuláře:

žádost o umístění atrakcí včetně jejich popisu

potřebné doklady:

živnostenský list, OP

lhůty a termíny pro žadatele:

30 dnů před plánovaným termínem

lhůty a termíny pro úřad:

30 dnů

úhrada úkonu:

Dle OZV č. 2/2011 Magistrátu města

Ústí nad Labem

odpovědná osoba:

Michaela Pačová

 

zvláštní užívání místních komunikací (chodníky ve správě MO)

právní předpis:

zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění

potřebné formuláře:

předepsaný tiskopis (žadatel obdrží na ÚMO)

potřebné doklady:

výpis z obchodního rejstříku, ŽL, stavební povolení, situační plánek, Rozhodnutí v kompetenci Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

lhůty a termíny pro žadatele:

30 dnů

 

 

místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání):

MmÚL, písemně do 15 dnů ode dne oznámení

sankce:

dle zák. č. 13/1997v platném znění
dle zák. č. 200/1990 Sb. v platném znění

úhrada úkonu:

správní poplatek dle OZV Magistrátu města

Ústí nad Labem

odpovědná osoba:

Michaela Pačová

 

 Zpět  Nahoru  Tisk