ikona 

Odbor finanční

Finanční odbor - kontaktní informace

místní poplatek za užívání veřejného prostranství
právní předpis: zák. 565/1990 Sb.
zák. 280/2009Sb.
OZV 2/2011
potřebné formuláře: písemné oznámení začátku a ukončení užívání
lhůty a termíny pro žadatele: nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti, popř. nejblíže následující pracovní den
místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): ÚMO Nestěmice, proti platebnímu výměru do 30 dnů, písemně nebo ústně do protokolu
sankce: * za neoznámení užívání veřej. prostr. až 50.000,-- Kč
* za nezaplacení poplatku ve lhůtě nebo ve správné výši zvýšení až na trojnásobek
odpovědná osoba: pí Ivana Smolíková

 

 

poplatek ze psů
právní předpis: zák. 565/1990 Sb.
zák. 280/2009Sb.
OZV 1/2009
potřebné doklady: OP, příp. potvrzení o převzetí psa z útulku, nebo jiné doklady dokazující nárok na osvobození od poplatku
lhůty a termíny pro žadatele:

15 dnů ode dne – vzniku nebo zániku poplat. povinnosti, příp. jiné změny:
např - od dovršení věku psa 3 měsíců
- od úhynu psa
- od předání (prodeji) psa jinému majiteli
- od zaběhnutí psa
- od přestěhování držitele psa
- od změny umístění psa
- od nároku na výplatu důchodu

 

místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): ÚMO Nestěmice, proti platebnímu výměru do 30 dnů, písemně nebo ústně do protokolu
sankce: * za nepřihlášení psa do evidence až 50.000,-- Kč
* za nezaplacení poplatku ve lhůtě nebo ve správné výši zvýšení až na trojnásobek
odpovědná osoba: pí Ivana Smolíková

 

rozhodnutí o povolení provozování výherních hracích přístrojů (VHP)
právní předpis: zák. 202/1990 Sb.
vyhl. MF 223/93 Sb.
zák. 634/2004 Sb.
potřebné formuláře: žádost
potřebné doklady: dle informací na finančním odboru ÚMO
lhůty a termíny pro žadatele: podat před začátkem provozování
lhůty a termíny pro úřad: do 30 dnů od podání
místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): 15 dní ode dne doručení prostřednictvím FO ÚMO a MmÚ
sankce: * dle druhu porušení provozování až do
výše 500 tis. Kč
úhrada úkonu 5.000,- Kč za žádost
odpovědná osoba: pí Věra Fenglová

 

 

 

poplatek za přemístění výherních hracích přístrojů (VHP)
právní předpis: zák. 202/1990 Sb.
vyhl. MF 223/93 Sb.
zák. 634/2004 Sb.
potřebné formuláře: žádost
lhůty a termíny pro žadatele: před přemístěním
lhůty a termíny pro úřad: do 30 dnů od podání
sankce: * za nepovolené provozování až 150 tis. Kč
úhrada úkonu 3.000,- Kč za žádost
odpovědná osoba: pí Věra Fenglová

 

 Zpět  Nahoru  Tisk