menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

13. mimořádné Usnesení RMO konané dne 2. prosince 2013

U S N E S E N Í

č. 310 /13 – 314/13

z 13. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,

které se konalo dne 2. prosince 2013 od 13:00 hodin

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

310/13

Informativní zpráva o případu DONOR v.o.s.

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

 

A)  bere na vědomí

      1. informativní zprávu o případu DONOR v.o.s.

          

B)  ukládá

      1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

          a) informovat ZMO Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A) 1.

 

                                                                                                               T: 3. 12. 2013

 

311/13

Návrh na změnu funkčního využití pozemků p. č. 1707/2, 1481/16, 1481/19,  vše k. ú. Krásné Březno v Územním plánu města Ústí nad Labem

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í

      1. s návrhem na změnu funkčního využití pozemků p. č. 1707/2, 1481/16, 1481/19, v k. ú.   

          Krásné Březno, v Územním plánu města Ústí nad Labem na plochy „ZV-P plochy

          zeleně na veřejných prostranstvích - park“

 

 B)  u k l á d á

       1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

           a) připravit návrh na změnu funkčního využití pozemků v Územním plánu města

               Ústí nad Labem na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – 

               Neštěmice dle bodu A)1         

                                                                                                                 T: 3. 12. 2013

 

 

312/13

Návrh na pořízení změn v Územním plánu města Ústí nad Labem –

k.ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)  s o u h l a s í

1. s návrhem na změnu funkčního využití p.č. 98 k.ú. Krásné Březno na plochu „OV-K plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“ s vedením místní komunikace

 

2. s návrhem na změnu funkčního využití p.č. 398/18, 399/1, 463/37, 463/35, 1708/1, vše v  k.ú. Krásné Březno na plochu „ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park“ 

 

3. s návrhem zrušení ploch územních rezerv R4 a R5 v Krásném Březně

 

B)  u k l á d á

      1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

          a) připravit návrh na změnu funkčního využití pozemků v Územním plánu města

              Ústí nad Labem na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – 

              Neštěmice dle bodu A)1 – A3)        

                                                                                                               T: 3. 12. 2013

 

 

313/13

Stížnost - Nové značení v Krásném Březně v ulicích Družstevní a Příkopy

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  ž á d á       

      1. Odbor majetku a dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem o odborné stanovisko

          k provedeným změnám dopravního značení s ohledem na připomínky občanů

 

B)    u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

a)      vyžádat stanovisko Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem dle bodu A1)                                                                                                                                      

                                                                                        T:   13. 12. 2013

 

314/13

Odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  p o d p o r u j e

      Radu města Ústí nad Labem ve věci podání odvolání proti Rozhodnutí Krajského úřadu

      Ústeckého kraje ve věci Změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Výroba   

      vodních skel areál TONASO“ společnosti Vodní sklo, a.s. (Usnesení RM  651/13 ze dne

      29. 11. 2013)

 

 

 

 

 

………………………………                                 ………………………...

       Ing. Jaroslav Táborský                                         Miloslava Válková

          místostarosta                                                       starostkaDatum vložení: 04.12.2013, datum sejmutí: 04.12.2023

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP