menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

8. usnesení mimořádné RMO 12.6.2012

U S N E S E N Í
č. 208/12 – 212/12
z 8. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 12. června 2012 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

208/12
Prodej pozemků p.č. 290/1 a 290/2 v k.ú. Mojžíř – Stará
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s prodejem pozemku p. č. 290/1 o výměře 686 m2 a pozemku p.č. 290/2 o výměře 247 m2 v k. ú. Mojžíř, paní Mileně Staré, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 250,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
e) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)1                                                                                               
  T: 12. června 2012


209/12
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e 
1. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu:       
a) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 22, vel. 1+1, 3. patro s žadatelem Coufalem Ludvíkem,              
- na dobu určitou od 15. 5. 2012  do 30. 9. 2013  
- po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
           
B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověř. ved. odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)       
 T:  30. června 2012


210/12
Prodej pohledávky nad 20.000,-- Kč ROXY II a. s.
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s prodejem pohledávky společnosti ROXY II a. s., se sídlem U Slávie 1540/2a, 100 00 Praha 10 a doručovací adresou Bozděchova 97/2, 400 01 Ústí nad Labem, vzniklé za pronájem parcel p.č. 656/1, 463/18, 463/6 a části pozemků p.č. 1725/3, 84/1 a 82/1, vše v katastrálním území Krásné  Březno společnosti Darothore a. s. v částce 54.150,00 Kč a smluvní úrok z prodlení, který bude dopočítán ke dni podpisu smlouvy

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit návrh postoupení pohledávek dle bodů A)1 na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice. 
  T: 12. června 2012
2. Bc. Petru Hlávkovi, pověřeného vedením OSÚOM
a) po schválení prodeje pohledávky ZMO připravit smlouvu o prodeji pohledávky
T: 30. června 2012


211/12
Prodej pohledávky nad 20 000,00 Kč DAVID – P s.r.o., ALPARI s. r. o.
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s postoupením pohledávky společnosti DAVID-P s.r.o. se sídlem Revoluční 5, 400 01 Ústí nad Labem ve výši 665 817,00 Kč společnosti PROFI-CZ, spol. s r.o., se sídlem Plovární 478/1, 301 00 Plzeň

2. s postoupením pohledávky společnosti ALPARI s.r.o. se sídlem Opletalova 140, 403 31 Ústí nad Labem ve výši 720 000,00 Kč společnosti PROFI-CZ, spol. s r.o.,
se sídlem Plovární 478/1, 301 00 Plzeň
         
B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit návrh postoupení pohledávek dle bodů A) 1 a 2 na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice. 
T: 12. června 2012


212/12
Přidělení veřejné zakázky – Neštěmice, sanace a zateplení školky – předprojektová a projektová práce

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Neštěmice, sanace a zateplení školky – předprojektové a projektové práce“

B)    u k l á d á
1. Miloslavě Válkové, starostce
a) informovat zastupitele o přijatém usnesení
T: 12. června 2012

 

.................................................    ...............................................
      Ing. Jaroslav Táborský               Miloslava Válková
             místostarosta                               starostkaDatum vložení: 09.07.2012, datum sejmutí: 09.07.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP