menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

14.mimořádné Usnesení RMO 30.10.2012

U S N E S E N Í
č. 339/12 – 342/12
z 14. mimořádné jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 30. října 2012 od 8:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

339/12
Vyřazení vysavače na psí výkaly z evidence  majetku ÚMO - Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)s c h v a l u j e
1. vyřazení vysavače na psí výkaly v hodnotě  167 750,- Kč /r. 2002/ z evidence majetku        
ÚMO - Neštěmice

340/12
Zpráva z výzkumu ReNewTown
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í
1. se stanoviskem ke zprávě z výzkumu Chomutov – Neštěmice dle důvodové zprávy
B)  u k l á d á
1.  Bc. Petru Hlávkovi – pověřenému vedením OSÚOM
 a) prezentovat Stanovisko Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
 dle bodu A)1 původním adresátům. 
                                                                                                                                                                                                  T: 9. 11.2012
341/12
Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě – areál bývalého koupaliště Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) souhlasí
1.s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky p.č. 310, se
stavbou bez če/čp, 312, 313 a části pozemků p.č. 311 a 314, vše v k. ú.
Mojžíř, vč. příslušenství, které se na pozemcích nachází, s občanským
sdružením JETY  98 se sídlem, Lukavec 107, 410 02 Lovosice
2.prodejní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku, u pozemků dle  
platného cenového předpisu, u nemovitosti s příslušenstvím pak dle
stanovené ceny obvyklé
B) u k l á d á
1.Ing. Jaroslavu Táborskému,  místostarostovi
  a) předložit návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na jednání
     Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)1 
                                                      
                                                      
                                                                                                                 T: 11. 12. 2012
342/12
Sanace zdiva Opletalova 220
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) bere na vědomí          
  1. informativní zprávu o probíhající sanaci zdiva v 1. PP objektu Opletalova 220
B) schvaluje
  1. Provedení 2. etapy sanací zdiva v 1. PP objektu Opletalova 220 firmou ISOTEC spol.
     s r.o., Smetanova 140, 415 03 Teplice s návazností na probíhající sanační práce
     v dotčeném objektu    
C) ukládá
  1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřeného vedením OSÚOM
     a) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12.369, na základě přiložené kalkulace
     nákladů č. 12.069, podle přijatého usnesení dle bodu B)1.
             

                                                                                                               T: 31. 10. 2012
Oprava usnesení
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

Usnesení č. 336/12/A) ze 13. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dne 15. října 2012:
A) s c h v a l u j e
  1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu nebytového prostoru v suterénu (v místnosti
      kočárkárny) o výměře 10,24m2, v bytovém domě Čechova 772/2, k.ú. Krásné
      Březno s paní Lucií Endrštovou, nájemcem bytu č. 8, Čechova  772/2, za těchto podmínek:   
      a) využití – pro soukromé účely
      b) na dobu určitou jednoho roku
      c) za cenu 200,-Kč/měs.
      d) zřízení podružného elektroměru
B) u k l á d á
  1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM

      a) připravit nájemní smlouvu dle bodu usnesení A)

                                                                                                              T:  31. 10. 2012

 

 


     ………………………….                                          ………………………
       Ing. Jaroslav Táborský                                          Miloslava Válková
          místostarosta                                                           starostkaDatum vložení: 07.11.2012, datum sejmutí: 07.11.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP