menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

12. usnesení RMO 13.9.2012

U S N E S E N Í
č. 297 /12 – 314/12
z 12. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 13. září 2012 od 13:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

297/12
Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    z j i š  u j e ,   ž e
1. usnesení č. – 224/12/B)1b, 250/12/B/1)c,2)a, 251/12/B/1)c, 252/12/B/1)c, 253/12/B/1)c, 256/12/B/1)b, 266/12, 267/12, 268/12, 269/12, 270/12, 271/12, 272/12/B/1)a, 273/12/B,C/)1/a,2/a, 274/12/B1)a, 275/12, 276/12, 277/12, 278/12/B1)a,b, 279/12, 280/12, 281/12, 282/12, 283/12/B/1)b, 284/12, 285/12, 286/12, 287/12, 288/12, 289/12, 290/12, 291/12, 292/12, 293/12, 294/12, 295/12, 296/12 – splněno
2. usnesení č. – 107/12/B/1)b, 249/12/1/B/1)b, 261/12/B/1)b, 262/12, 272/12/B/1)b, 273/12/B,C1/b), 274/12/B/1)b, 278/12/B/1)c, 283/12/B/1)a - trvá


298/12
Prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě:        
1.1. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 77 o vel. 1+1, nájemci:
manželé Václav a Ivanka Paurovi, na dobu určitou do 30. 9. 2015
1.2. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 96 o vel. 1+1, nájemce:
Miluše Nováková, na dobu určitou do 30. 9. 2015
1.3. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 35 o vel. 1+1, nájemce:
Eva Vondráčková, na dobu určitou do 30. 9. 2015
1.4. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 23 o vel. 0+1, nájemce:
Oldřich Luňák, na dobu určitou do 30. 9. 2015
1.5. Veslařská 113, k.ú. Neštěmice, b.č. 4 o vel. 2+1, nájemce:
Martina Budaiová, na dobu určitou do 31. 12. 2012
1.6. Přemyslovců 623/22, k.ú. Krásné Březno, b.č. 1 o vel. 1+1, nájemce:
Nikola Siváková, na dobu určitou do 30. 9. 2015
1.7. A. České 639/25, k.ú. Krásné Březno, b.č. 12 o vel. 3+1, nájemci:
manželé Štěpánka a Roman Slunečkovi, dobu určitou do 30. 9. 2015
1.8. A. České 639/25, k.ú.  Krásné Březno, b.č. 13 o vel. 1+1, nájemce:
Kateřina Buchlová, na dobu určitou do 30. 9. 2015
1.9. A. České 638/23, k.ú, k.ú. Krásné Březno, b.č. 12 o vel. 4+1, nájemce:
Horváth Ladislav, na dobu určitou do 30.9.2015
1.10. Dr. Horákové 625/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 28 o vel. 3+1, nájemce:
Sinuová Marta, na dobu určitou do 30. 9. 2015
1.11.Čechova 777/12, k.ú. Krásné Březno, b.č. 4 o vel. 1+1, nájemce:
Otakar Marek, na dobu určitou do 30. 9. 2015
1.12.Čechova 772/8, k.ú. Krásné Březno, b.č. 8 o vel. 3+1, nájemce:
Lucie Endrštová, na dobu určitou do 30. 9. 2015
1.13. Mlýnská 23, k.ú. Neštěmice, b.č. 10 o vel. 2+1, nájemce:
Nováková Klára, na dobu určitou do 30. 9. 2015

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověř. ved. odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit dodatky nájemních smluv dle usnesení bodu A)
 T: 30. září 2012


299/12
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. část usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice č. 238/12, bod A) písmeno c), d) ze dne 18. 6. 2012

B)    s c h v a l u j e
1. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu:       
a) A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, č.b. 16, vel. 1+1,  5. patro s žadatelkou: Kateřina Papoušková,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
b) Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 5, vel. 1+1, 1. patro s žadatelem: Miroslav Kadlec,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
c) Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 11, vel. 1+1,  2. patro, s žadatelem: Tomáš Pekárek,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
d) Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 23, vel. 1+1,  4. patro, s žadatelem: Karel Ryšavý,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
e) Čechova 777/12,  k.ú. Krásné Březno , č.b. 2, vel. 3+1, přízemí, s žadateli v tomto pořadí:
1. Zdeněk Třešňák,
2. Tomáš Pekárek,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu      
 
C)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení B)       
 T: 30. září 2012


300/12
Ukončení  nájemní smlouvy dohodou

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení  nájemní smlouvy č. 254/20/06 na žádost nájemců uzavřené dne 9. 5. 2006 na pronájem bytu č. 22 o vel. 2+1, v ulici Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno s manželi Laurou a Petrem Křížovými dohodou ke dni 30. 9. 2012 za podmínky, že byt bude vrácen v řádném stavu dle nájemní smlouvy

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A)
b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle bodu A)      
 T: 30. září 2012


301/12
Žádost o zachování stávající ceny nájemného
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e    
1. žádost manželů Veroniky a Davida Glaserových, nájemců bytu č. 3 v bytovém domě čp. 528 v ul. Křižíkova, k.ú. Krásné Březno, o zachování stávající ceny nájemného ve výši 45,-- Kč/m2/měs. od 1. 1. 2013

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu A)
  T: 30. září 2012


302/12
Žádost o povolení užívání bytu další osobou

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e    
1. užívání bytu č. 4 , v domě  A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, další spolubydlící osobou Pavlem Markem,

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu A)
   T: 30. září 2012


303/12
Pronájem části pozemku p. č. 234 díl 5 v k. ú. Neštěmice – Duchuk

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. pronájem části pozemku p. č. 234 díl 5 o výměře 125 m2 v k. ú. Neštěmice panu Viktoru Duchukovi, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 9,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1
  T: 1. října 2012


304/12
Pronájem části pozemku p. č. 234 díl 16 v k. ú. Neštěmice – Ptáčníková

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. pronájem části pozemku p. č. 234 díl 16 o výměře 125 m2 v k. ú. Neštěmice paní Jiřině Ptáčníkové, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 9,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1
  T: 1. října 2012


305/12
Žádost o snížení nájemného za pronájem části p.p.č. 1061/1 díl 19 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. žádost o snížení nájemného za pronájem části pozemku p. č. 1061/1 díl 19 o výměře 770 m2 v k. ú. Krásné Březno

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1061/1 díl 19 o výměře 770 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Jindřich Knapp a Zdena Svobodová, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
   
3. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1           
  T: 26. září 2012
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2           
  T: 26. září 2012
c) připravit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu A)3
  T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


306/12
Záměr pronájmu části p.p.č. 1061/1 díl 8 a p.p.č. 1061/12 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1061/1 díl 8 a pozemku p. č. 1061/12 o celkové výměře 1.000 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Vladimír Kůrka, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 3,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu určitou 5 let
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1     
 T: 26. září 2012
b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


307/12
Záměr pronájmu pozemku p. č. 546 v k. ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu pozemku p. č. 546 o výměře 736 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno: Zdeňka Volná, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 3,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu určitou 5 let
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1     
  T: 26. září 2012
b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

308/12
Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 1395/183 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy na žádost nájemců Petra a Dany Červinkových,

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1     
 T: 26. září 2012


309/12
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 313/1 díl 21 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy na žádost nájemce Dany Stromové,

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 313/1 díl 21 o výměře cca 108 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Radek Závorka, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat nájemce dle bodu A)1     
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2     
  T: 26. září 2012
c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3
  T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


310/12
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 1338 díl 2 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy na žádost nájemců Věry a Ilji Zemínových,

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1338 díl 2 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Petr Göckert, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat nájemce dle bodu A)1     
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2     
  T: 26. září 2012
c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3
  T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

311/12
Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem částí p.p.č. 140 díl 7 a 155 v k.ú. Mojžíř – Karel Holub
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. uzavření nové nájemní smlouvy z důvodu neplatné dohody o dočasném užívání pozemku na pronájem části pozemku p. č. 140 díl 7 o výměře 132 m2 a části pozemku p. č. 155 o výměře 403 m2, vše v k. ú. Mojžíř, s nájemcem Karlem Holubem, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 3,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1     
  T: 1. října 2012


312/12
Manželé Laura a Tomáš Křížovi, Křižíkova 528/6 – žaloba o určení výše nájemného

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení soudního sporu dohodou v návaznosti na ukončení nájemní smlouvy k 30.9.2012 na žádost nájemce

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) zahájit s manželi Laurou a Tomášem Křížovými jednání o ukončení sporu dohodou
T: 30 září 2012


313/12
Pronájem částí p.p.č. 1007/14, 1007/51, 1007/52 a 1007/100 v k.ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. pronájem částí pozemků p. č. 1007/14 o výměře 65 m2, 1007/51 o výměře 22 m2, 1007/52 o výměře 123 m2 a 1007/100 o výměře 490 m2, vše v k. ú. Neštěmice, panu Bohumíru Válkovi, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 9,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1
 T: 20. září 2012


314/12
Uzavření dohody o domovnické činnosti
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. uzavření dohody o provedení práce na domovnickou činnost pro objekt Křižíkova čp. 528, k.ú. Krásné Březno

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému řízením odboru správy a údržby obecního majetku
a) zajistit  se správcem našeho bytového fondu,   f. Tommi-Sever. s.r.o., uzavření dohody o provedení práce na domovnickou činnost pro objekt v ul. Křižíkova čp. 528, k. ú. Krásné Březno s Veronikou a Davidem  Glaserovými za cenu 1 000,-Kč/měsíčně v termínu od 1.10.2012

 

.................................................                ...............................................
      Ing. Jaroslav Táborský                   Miloslava Válková
             místostarosta                           starostka

 

 Datum vložení: 01.10.2012, datum sejmutí: 01.10.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP