menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

archiv RMO

13. usnesení RMO 17.9.2009

U S N E S E N Í č.234/09 z 13. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, které se konalo dne 17. září 2009 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 234/09 Smlouva o dílo – zajištění TDI na akci „Rozšíření parkovací plochy v ulici Železná v Ústí nad Labem – Neštěmicích Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  po projednání předložené zprávy  A)    s c h v a l u j e  1. uzavření smlouvy o dílo č. 548/2009 o...
více informací

12. usnesení RMO 8.9.2009

U S N E S E N Íč.191/09 – 233/09z 12. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 8. září 2009 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 191/09Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice projednala předloženou zprávu a A)    z j i š  u j e ,   ž e 1. usnesení č. – 144/09, 145/09, 146/09, 150/09 A),B),C)1., 151/09 A), B),C)1., 152/09, 153/09, 154/09, 157/09, 158/09, 159/09, 160/09, 161/09, 162/09, 163/09, 164/09, 165/09, 166/09 A),B),C)1., 167/09, 168/09, 169/09, 170/09, 171/09, 172/09, 173/09, 174/09, 175/09, 176/09, 177/09, 178/09, 179/09, 180/09, 182/09, 183/09, 184/09, 185/09, 186/09, 187/09  – byla splněna  2. usnesení č. – 143/09,...
více informací

11. usnesení mRMO 20.8.2009

U S N E S E N Íz 11. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice, v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 188/09 Zajištění technického dozoru investora na akci „Oprava domu v Opletlově ulici č. 276 v Neštěmicích“ A)    schvaluje  1. uzavření smlouvy o dílo  - Zajištění stavebního dozoru na akci „Oprava domu v Opletalově ulici č. 276 v Neštěmicích“ s firmou Ing. Petr Novotný, Real Garant, Projektový atelier, Pivovarská 1513/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 424208922 dle předloženého návrhu  B)     ukládá1.  Lianě Wagnerové-starostcea) zajistit podpis smlouvy o dílo dle bodu A1)    T: 26. srpna 2009 189/09 Výpovědi nájmů obecních bytů – revokace usnesení RMO č. 154/09 ze...
více informací

10. usnesení RMO 11.8.2009

U S N E S E N Íč.142/09 – 187/09z 10. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 11. srpna 2009 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 142/09Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice projednala předloženou zprávu a A)    z j i š  u j e ,   ž e 1. usnesení č. – 96/09, 109/09, 110/09, 118/09, 119/09, 120/09, 121/09, 122/09, 123/09, 124/09, 125/09, 126/09, 127/09, 128/09, 129/09, 130/09,3 131/09, 132/09, 133/09, 134/09, 135/09, 136/09, 137/09, 139/09, 140/09 – byla splněna 143/09Rozdělení Sborů dobrovolných hasičůRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    d o p o u č u j e 1. revokaci usnesení...
více informací

9. usnesení mimořádné RMO 13.7.2009

U S N E S E N Íč.141/09z 9. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 13. července 2009 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 141/09Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2009Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2009 Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA     s c h v a l u j e  1. rozpočtové  opatření  odboru správy a údržby obecního majetku takto:a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části o  151,13  tis. Kč na financování projektu „Informování občanů v MHD“ – pásové polepy, a to zapojením účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci prevence kriminality ve výši 81,00 tis. Kč a zapojením...
více informací

8. usnesení RMO 16.6.2009

U S N E S E N Íč. 117/09 – 140/09z 8. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 16. června 2009 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 117/09Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice projednala předloženou zprávu a A)    z j i š  u j e ,   ž e 1. usnesení č. 92/09, 93/09, 94/09, 95/09, 97/09, 98/09, 99/09, 100/09, 101/09, 102/09, 103/09, 104/09, 105/09, 106/09, 107/09, 108/09, 111/09, 112/09, 113/09, 114/09, 115/09, 116/09 – byla splněna2. usnesení č. 96/09, 109/09, 110/09 – nadále trvají118/09Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2009Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2009 Rada městského obvodu Ústí nad Labem –...
více informací

7. usnesení RMO 21.5.2009

U S N E S E N Íč. 91/09 – 116/09ze 7. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 21. května 2009 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 91/09Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice projednala předloženou zprávu a A)    z j i š  u j e ,   ž e 1. usnesení č. – 3/09, 31/09, 45/09, 46/09, 49/09, 58/09, 59/09, 60/09, 61/09, 66/09, 67/09, 68/09, 69/09, 70/09, 71/09, 72/09, 73/09, 74/09, 75/09, 76/09, 77/09, 78/09, 79/09, 80/09, 81/09, 82/09, 83/09, 84/09, 85/09, 86/09, 87/09, 88/09, 89/09, 90/09 byla splněna92/09Návrh na prominutí nedobytných pohledávek na nájemném a službách s nájmem bytu spojených nad 20.000,-- Kč v celkové výši 74.467,73...
více informací

6. usnesení RMO 7.4.2009

U S N E S E N Íč. 65/09 – 90/09ze 6. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 7. dubna 2009 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 65/09Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice projednala předloženou zprávu a A)    z j i š  u j e ,   ž e 1. usnesení č. – 27/09, 28/09, 32/09, 37/09, 38/09, 39/09, 40/09, 41/09, 42/09, 43/09, 46/09 b), 47/09, 48/09, 49/09 2a), 50/09, 51/09, 52/09, 53/09, 54/09, 55/09, 56/09, 57/09, 63/09 – byla splněna2. usnesení č. 3/09, 31/09, 45/09, 46/09 a), 49/09 1a), 58/09, 59/09, 60/09, 61/09 – nadále trvá66/09 Externí kontroly Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    b...
více informací

5. usnesení mRMO 25.3.2009

U S N E S E N Íč. 64/09z 5. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 25. března 2009 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 64/09Zábor pozemků v k. ú. Krásné Březno pro stavbu „Protipovodňová opatření na Labi – Ústí nad Labem – levý břeh“ – vyjádření ke změně územního rozhodnutí Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednáníA)    r e v o k u j e1. usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice č. 89/07 ze dne 6.3.2007         B)    s o u h l a s í  1. s dočasným záborem pozemku p. č. 1537, 1661, 1198/1, 163/6, 758/27, 1167/1,  1167/5, změnou rozsahu dočasného záboru pozemku p. č. 396, 1547, 1636,...
více informací

4. usnesení mimořádné RMO 13.3.2009

U S N E S E N Íč. 62/09 – 63/09ze 4. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 13. března 2009 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 62/09Zahraniční služební cesta pí starostkyRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    p o v o l u j e  1. v souladu s vnitřním předpisem č. 3/2007 o poskytování cestovních náhrad zahraniční služební cestu dne 14.3.2009 do města Chemnitz, pí Lianě Wagnerové, starostce 63/09Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 532/2009 ze dne 25.2.2009 ve věci zajištění investorsko-inženýrské činnosti a technické pomoci v roce 2009Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  po projednání předložené zprávy  A)    s c h v...
více informací


Strana:  1  2  3  4  5  6  7 ... 9 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP