menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2012

17.USNESENÍ RMO 17.12.2012

U S N E S E N Íč. 381 /12 – 398/12z 17. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 17. prosince  2012 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  381/12Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A) z j i š  u j e , ž e    1.usnesení  č.  261/12/B/1)b,305/12/B/1c,306/12/B/1b,309/12,310/12/B/1c,311/12                  314/12,344/2012,345/12,346/2012,347/2012,348/2012,349/2012,                   350/2012, 351/2012, 352/2012, 353/2012, 354/2012, 355/2012, ...
více informací

16.Usnesení RMO konané dne 28.11.2012

U S N E S E N ÍČ. 378/12 – 380/12z 16. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 28. listopadu 2012 od 14:00 hodinv zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice__________________________________________________________________________________   378/12Jmenování vedoucího odboru správy a údržby obecního majetkuRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A)  j m e n u j e         1. od 1.1.2013, nového vedoucího Odboru správy a údržby obecního majetku:           Bc. Michala Vrbíčka B)  r u š í       1.pověření Bc. Petra Hlávky, vedením tohoto odboru k datu...
více informací

14.mimořádné Usnesení RMO 30.10.2012

U S N E S E N Íč. 339/12 – 342/12z 14. mimořádné jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, které se konalo dne 30. října 2012 od 8:00 hodinv zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice339/12Vyřazení vysavače na psí výkaly z evidence  majetku ÚMO - NeštěmiceRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)s c h v a l u j e1. vyřazení vysavače na psí výkaly v hodnotě  167 750,- Kč /r. 2002/ z evidence majetku         ÚMO - Neštěmice340/12Zpráva z výzkumu ReNewTownRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)  s o u h l a s í1. se stanoviskem ke zprávě z výzkumu Chomutov – Neštěmice dle důvodové zprávyB)  u k l á d á1.  Bc. Petru Hlávkovi – pověřenému...
více informací

13.Usnesení RMO 15.10.2012

U S N E S E N ÍČ. 315/12 – 338/12z 13. Jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 15. října 2012 od 14:00 hodinv zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice__________________________________________________________________________________   315/12Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem  -  Neštěmice po projednáníA) z j i š  u j e, ž e 1.usnesení č. – 183/12, 262/12, 273/12, 274/12, 278/12, 283/12, 298/12, 299/12, 300/12, 301/12, 302/12, 303/12, 304/12, 305/12/B/1 a, b, 306/12/B/1a, 307/12/B/1a, 308/12, 309/12/B/1 a, b, 310/12/B/1 a, b, 312/12, 313/12 – splněno 2.usnesení č.  -  107/12B/1)b, 249/1/B/1)b, 261/12/B/1)b, 272/12/B/1)b, 305/12/B/1c, 306/12/B/1b,...
více informací

12. usnesení RMO 13.9.2012

U S N E S E N Íč. 297 /12 – 314/12z 12. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 13. září 2012 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 297/12Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    z j i š  u j e ,   ž e 1. usnesení č. – 224/12/B)1b, 250/12/B/1)c,2)a, 251/12/B/1)c, 252/12/B/1)c, 253/12/B/1)c, 256/12/B/1)b, 266/12, 267/12, 268/12, 269/12, 270/12, 271/12, 272/12/B/1)a, 273/12/B,C/)1/a,2/a, 274/12/B1)a, 275/12, 276/12, 277/12, 278/12/B1)a,b, 279/12, 280/12, 281/12, 282/12, 283/12/B/1)b, 284/12, 285/12, 286/12, 287/12, 288/12, 289/12, 290/12, 291/12, 292/12, 293/12, 294/12, 295/12, 296/12 – splněno 2. usnesení č. –...
více informací

11. usnesení RMO 23.8.2012

U S N E S E N Íč. 265 /12 – 296/12z 11. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 23. srpna 2012 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 265/12Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – NeštěmiceRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    z j i š  u j e ,   ž e 1. usnesení č. - 210/11/B)1/b, 222/12/B/1)c, 223/12/B/1)b, 225/12/B)1b, 226/12/B)1b, 231/12/B/1)c, 234/12/C/1b,  244/12, 245/12, 246/12, 247/12, 248/12, 249/1/B/1)a , 250/12/B/1)a,b, 251/12/B/1)a,b, 252/12/B/1)a,b, 253/12/B/1)a,b, 254/12, 255/12, 256/12/B/1)a,b, 257/12, 260/12, 261/12/B/1)a, c,  263/12, 264/12 – splněno                2....
více informací

10. usnesení RMO 16.7.2012

U S N E S E N Íč. 242/12 – 264 /12z 10. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 16. července 2012 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 242/12Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – NeštěmiceRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    z j i š  u j e ,   ž e 1. usnesení č. - 152/12/B/1/b), 194/12/B/1)b, 196/12/C/1)h 214/12, 215/12, 216/12, 217/12, 218/12, 219/12, 220/12, 221/12, 222/12/B/1)a,b, 223/12/B/1)a, 224/12/B)1a, 225/12/B)1a, 226/12/B)1a, 227/12, 228/12, 229/12, 230/12, 231/12/B/1)a,b, 232/12/B/C/1)a, 233/12, 234/12/B/C/1a, 235/12, 237/12, 238/12, 239/12, 240/12, 241/12  – splněno2. usnesení č. - 210/11/B)1/b,107/12/B/1)b, 222/12/B/1)c, 223/12/B/1)b,...
více informací

9. usnesení RMO 18.6.2012

U S N E S E N Íč. 213/12 – 241/12z 9. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 18. června 2012 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 213/12Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – NeštěmiceRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    z j i š  u j e , ž e 1. usnesení č. -  94/12, 98/12, 103/12, 105/12, 106/12, 108/12/B/1c, 109/12/B/1)b, 113/12/B/1)b, 130/12, 131/12, 132/12,135/12,144/12, 146/12/B/1/c), 147/C/1/b), 148/12/C/1/b, 151/12/B/1/b), 153/12/B/1/b), 154/12/B/1/b), 158/12/B/2/a), 159/12, 160/12, 161/12/B/C/1/a), 166/12, 171/12, 172/12,173/12, 174/12, 175/12, 176/12, 177/12, 178/12, 179/12, 180/12, 181/12, 182/12, 183/12, 184/12, 185/12, 186/12, 187/12, 188/12/A/B/1)a,...
více informací

8. usnesení mimořádné RMO 12.6.2012

U S N E S E N Íč. 208/12 – 212/12z 8. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 12. června 2012 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 208/12Prodej pozemků p.č. 290/1 a 290/2 v k.ú. Mojžíř – StaráRada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednáníA)    s o u h l a s í 1. s prodejem pozemku p. č. 290/1 o výměře 686 m2 a pozemku p.č. 290/2 o výměře 247 m2 v k. ú. Mojžíř, paní Mileně Staré, za těchto podmínek:a) cena pozemku ve výši 250,-- Kč/m2b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmicec) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostíd) kupující uhradí poplatek za zpracování...
více informací

7. usnesení RMO 14.5.2012

U S N E S E N Íč. 169/12 – 207/12ze 7. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 14. května 2012 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 170/12Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A)    z j i š  u j e ,   ž e 1. usnesení č. - 61/12/C/1/c), 62/12/B/1/b), 63/12/C/1/b), 64/12/B/1/b), 65/12/B/1/b), 71/12/C/1/b), 74/12/B/1/c), 110/12/B/1/1b, 111/12/B/1/b), 112/12/C/1)b, 113/12/B1/b), 114/12/B/1)b, 124/12/C1/b), 126/12, 127/12, 128/12, 129/12, 133/12, 134/12, 136/12, 137/12, 138/12, 139/12, 140/12, 141/12, 142/12, 143/12, 145/12, 146/12/B1/a, b), 147/12/B/C/1/a), 148/12/B/C/1/a), 149/12, 150/12, 151/12, 152/12/B/1/a), 153/12/B/1/a),...
více informací


Strana:  1  2 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP