menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2011

18. usnesení mRMO 13.12.2011

U S N E S E N Íč. 422/11 – 431/11z 18. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 13. prosince 2011 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 422/11Petice – likvidace porostu před domem Dubová 490, Ústí nad Labem – Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A)    b e r e    n a    v ě d o m í 1. informaci o projednání Petice na likvidaci porostu před domem Dubová 490 (jalovce a smrky)B)    u k l á d á 1. paní Miloslavě Válkové, starostcea) předložit petici do jednání Zastupitelstva městského obvodu dle bodu A)1.T: 13. prosince423/11Návrh na uzavření darovací smlouvy Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání...
více informací

17. usnesení RMO 21.11.2011 - 2. část

412/11Záměr prodeje objektu Rozcestí 788/4, k.ú. Krásné Březno a záměr pronájmu pozemku č. 861/228 a p.č. 861/229, k.ú. Krásné BřeznoRada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednáníA)    r e v o k u j e1. usnesení č. 313/11 Rady městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice ze dne 20. 9. 2011 v celém znění B)    s o u h l a s í     1. se záměrem prodeje budovy čp. 788, objektu občanské vybavenosti postavené na pozemku p.č. 861/226, ulice Rozcestí 788/4,  budovy bez čp/če objektu občanské  vybavenosti postavené na pozemku p.č. 861/227  a pozemku p.č. 861/226 o výměře  560m2  a pozemku p.č. 861/227 o výměře 277m2 vše v k.ú. Krásné Březno za těchto podmínek: a) Fondu ohrožených dětí, o.s. se sídlem ul. Na Poříčí 6/1038, 110 00...
více informací

17. usnesení RMO 21.11.2011 - 1. část

U S N E S E N Íč. 347/11 – 421/11ze 17. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 21. listopadu 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 347/11Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – NeštěmiceRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A)    z j i š  u j e ,    ž e 1. usnesení č.- 316/11, 317/11, 318/11, 319/11, 320/11, 321/11, 322/11, 323/11, 324/11, 325/11, 326/11, 327/11, 328/11, 331/11/2a,b, 332/11, 333/11, 334/11, 335/11, 337/11, 338/11, 339/11, 340/11, 341/11, 342/11, 343/11, 346/11 - splněno                       2. usnesení č.- 210/11/B)1/b, 226/11, 252/11,...
více informací

17. usnesení RMO 21.11.2011


16. usnesení RMO 17.10.2011

U S N E S E N Íč. 315/11 – 346/11z 16. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 17. října 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 315/11Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – NeštěmiceRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A)    z j i š  u j e ,    ž e 1. usnesení č. - 254/11, 255/11, 256/11, 257/11, 258/11, 259/11, 260/11, 261/11, 262/11, 263/11, 264/11/, 265/11,266/11, 267/11, 268/11,269/11, 270/11, 271/11, 272/11, 273/11, 274/11, 275/11, 276/11, 277/11, 278/11, 279/11, 280/11, 281/11, 282/11,283/11, 284/11, 285/11, 286/11, 287/11,288/11, 289/11, 290/11, 291/11, 292/11, 293/11, 294/11, 295/11, 296/11, 297/11, 298/11, 299/11, 300/11, 301/11, 302/11, 303/11, 304/11,...
více informací

15. usnesení mRMO 26.9.2011

U S N E S E N Íč. 314/11z 15. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 26. září 2011 od 10:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 314/11Pronájem nebytových prostor na pozemku p.č. 310 v k.ú. Mojžíř – ŠimůnekRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    s c h v a l u j e 1. pronájem nebytových prostor na pozemku p.č. 310 o výměře 156 m2 v k.ú. Mojžíř panu Michalu Šimůnkovi, za těchto podmínek:a) nájemné ve výši 500,-- Kč/m2/rokb) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsícec) účel nájmu: provozování soukromého podnikání d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚB)    u k l á d á 1. Ing. Pavlu Kaplanovi, vedoucímu...
více informací

14. usnesení mRMO 20.9.2011

U S N E S E N Íč.312/11 – 313/11z 14. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 20. září 2011 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 312/11Změna  úhrady nájemného za pronajaté pozemky-zahrádkyRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    s c h v a l u j e1. změnu v termínu úhrady nájemného za pronajaté pozemky- zahrádky, ze zpětné platby na platbu předem, tedy stávající rok užíváníB)    u k l á d á1. Ing. Pavlu Kaplanovi-vedoucímu OSÚOMa) zajistit administrativně postupné zapracování změn do nových i stávajících nájemních smluv na pronajaté pozemky – zahrádky, dle bodu A) 1.313/11Snížení nájemného za pronájem objektu Rozcestí 788/4, Ústí...
více informací

13. usnesení mRMO 12.9.2011

 U S N E S E N Íč. 273/11 – 311/11z 13. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 12. září 2011 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 273/11Návrh na vyřazení majetku z účetní evidenceRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání:A)    s c h v a l u j e  1. vyřazení majetku vedeném na účtu  021 060  (ČTÚ, VÚ, TÚ) ve výši 631.498,00 Kč z účetní evidence majetku dle důvodové zprávy274/11Prodloužení  nájemních  smluv k  obecním  bytůmRada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednáníA)    s c h v a l u j e1. prodloužení nájemních smluv k obecním bytům formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě:1.1....
více informací

12. usnesení mRMO 29.8.2011

U S N E S E N Íč. 272/11z 12. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 29. srpna 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 272/11Doplnění smlouvy o dílo, veřejné zakázky – oprava střechy Čechova čp. 2 a čp. 4 – Krásné Březno Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A)    s c h v a l u j e 1. doplnění smlouvy o dílo, veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Oprava střechy Čechova čp. 2 a čp. 4 – Krásné Březno“ dle doporučení stavebního dozoruB)    u k l á d á 1. paní Miloslavě Válkové, starostcea) zajistit uzavření smlouvy dodatku ke smlouvě o dílo v souladu s bodem A)1, v ceně uvedené v důvodové zprávěT: do 26. srpna...
více informací

11. usnesení RMO 22.8.2011

U S N E S E N Íč. 253/11 – 271/11z 11. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 22. srpna 2011 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 253/11Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – NeštěmiceRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    z j i š  u j e ,   ž e 1. usnesení č. - 35/11/B)1/b, 193/11, 194/11/B)1/b, 195/11, 197/11, 198/11/B)1/b, 199/11, 200/11, 204/11, 205/11, 206/11, 207/11, 208/11, 209/11, 210/11/A,B/1a), 211/11, 212/11, 213/11, 214/11, 215/11, 216/11, 217/11, 218/11, 219/11, 220/11, 221/11, 222/11, 223/11, 224/11, 225/11, 227/11, 228/11, 229/11, 230/11, 231/11, 232/11, 233/11, 234/11, 235/11, 236/11, 237/11, 238/11, 239/11, 240/11, 241/11,  242/11, 243/11, 244/11, 245/11,...
více informací


Strana:  1  2 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP