menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2010

17. usnesení mRMO 2.11.2010

U S N E S E N Íč. 238/10 – 244/10ze 17. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 2. listopadu 2010 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 238/10Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A)    z j i š  u j e ,    ž e 1. usnesení č. – 184/10, 189/10, 196/10, 212/10, 213/10, 214/10, 216/10, 217/10, 218/10, 220/10, 221/10, 222/10, 224/10, 225/10, 227/10, 228/10, 229/10/A,B,C,D)1/a, 230/10, 231/10, 233/10, 234/10, 237/10 – splněno2. usnesení č. – 215/10, 219/10, 223/10, 226/10, 229/10/D)2a, 232/10, 235/10, 236/10 - trvá239/10Záměr pronájmu/prodeje pozemků p.č. 660/2 o výměře 1 m2, p.č. 984/2 o výměře 293...
více informací

16. usnesení RMO 11.10.2010

U S N E S E N Íč. 211/10 – 237/10z 16. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 11. října 2010 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 211/10Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice projednala předloženou zprávu a A)    z j i š  u j e ,   ž e 1. usnesení č. -  120/10, 149/10, 151/10, 158/10, 165/10, 166/10, 167/10, 168/10, 169/10, 170/10, 171/10, 172/10, 173/10, 174/10, 175/10, 176/10, 177/10, 178/10, 179/10, 180/10, 181/10, 182/10, 183/10, 185/10, 186/10, 187/10, 188/10, 190/10,191/10, 192/10, 193/10, 194/10, 195/10, 197/10, 198/10, 199/10, 200/10, 201/10, 202/10, 203/10, 204/10, 205/10, 206/10, 207/1, 208/10 209/10, 210/10 - ...
více informací

15. usnesení mRMO 20.9.2010

U S N E S E N Íč. 209/10 – 210/10z 15. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 20. září 2010 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 209/10Prodej bytové jednotky s pohledávkouRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A)    s o u h l a s í 1.1 s prodejem a uzavřením kupní smlouvy k bytové jednotce č. 6 o vel. 4+1, 75,9 m2, v ul. A. České 634/13, k.ú. Krásné Březno, s Anastázií Pokotilovou, Dubí-Běhánky za prodejní cenu 236.407,-- Kč do osobního vlastnictví dle zák. č. 72/1994 Sb.1.2 s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky vůči Vojtěchu Mezzeiovi, Ústí nad Labem s Anastázií Pokotilovou, Dubí-Běhánky ve výši 253.593,-- KčB)    u k l á d á 1. paní Janě...
více informací

14. usnesení mRMO 8.9.2010

U S N E S E N Íč. 205/10 – 208/10ze 14. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 8. září 2010 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  205 /10Návrh znění zápisu do kroniky městského obvoduRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    s c h v a l u j e 1. návrh obsahu zápisu do kroniky MO v souladu s ustanoveními zák. č. 132/2006 Sb. o kronikách obcíB)    u k l á d á 1. paní Lianě Wagnerové, starostce a) předložit návrh obsahu zápisu do kroniky na jednání ZMO – Neštěmice T: 21. září 2010 206/10Poskytnutí peněžitého daru členům poradních orgánů v komisích a výborech, kteří nejsou členy zastupitelstva MO a ukončení činnosti komisí Rada městského...
více informací

13. usnesení RMO 30.8.2010

U S N E S E N Íč. 164/10 – 204/10z 13. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 30. srpna 2010 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 164/10Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – NeštěmiceRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  po projednáníA)    z j i š  u j e , ž e 1.usnesení č. - 114/10, 147/10, 148/10, 150/10, 152/10, 153/10, 154/10, 155/10, 156/10, 157/10, 159/10, 160/10, 161/10, 162/10, 163/10, -  splněno       2. usnesení  č. - 120/10, 149/10, 151/10, 158/10 - trvá 165/10Statistika činnosti Policie ČR OO ÚL – Krásné Březno, Neštěmice a Městské policie Ústí nad Labem za první pololetí 2010 Rada městského obvodu Ústí nad Labem...
více informací

12. usnesení mRMO 15.7.2010

U S N E S E N Íč. 163/10 z 12. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 15. července 2010 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 163/10Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2010 Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A)    s c h v a l u j e 1. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto: a) zvýšení  rozpočtu výdajové neinvestiční části o  150,00 tis. Kč na opravy chodníkůb) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části o 100,00 tis. Kč za svoz komunálního odpadu  c) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části o 20,00 tis. Kč na nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance VPP a 30,00 tis. Kč na nákup materiálu...
více informací

11. usnesení RMO 12.7.2010

U S N E S E N Íč. 146/10 – 162/10z 11. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 12. července 2010 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  146/10Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání A)   z j i š  u j e ,    ž e 1. usnesení č. – 68/10, 83/10, 88/10, 89/10, 90/10, 91/10, 92/10, 93/10, /4/10,/ 95/10, 96/10, 97/10, 98/10, 99/10, 100/10, 101/10, 102/10, 103/10, 104/10, 105/10, 106/10, 107/10, 108/10, 109/100, 110/10, 112/10, 113/10, 115/10, 116/10, 117/10, 18/10, 119/10, 121/10, 122/10, 123/10, 124/10, 125/10, 126/10, 127/10, 128/10, 129/10, 130/10, 131/10, 132/10, 133/10, 134/10, 135/10, 136/10, 137/10, 138/10, 139/10, 14010, 141/10...
více informací

10. usnesení mRMO 29.6.2010

U S N E S E N Íč. 142/10 – 145/10z 10. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 29. června 2010 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 142/10Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2010Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2010Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednáníA)    s c h v a l u j e1. rozpočtové opatření odboru  kanceláře tajemníka takto: a) zvýšení  rozpočtu výdajové neinvestiční části o  35,00 tis. Kč na financování projektu „Senioři a dospělí zdravotně postižení v bezpečí“ -  nákup  osobních alarmů, a to zapojením účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci prevence kriminality ve výši 28, 00 tis....
více informací

9. usnesení mimořádné RMO 16.6.2010

U S N E S E N Íč. 137/10 – 141/10z 9. mimořádného jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,které se konalo dne 16. června 2010 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 137/10Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem – výstup z veřejného projednáváníRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  po projednáníA)    b e r e    n a    v ě d o m í 1. informaci o výstupu veřejného projednávání týkající se definování problémových okruhů vnímaných veřejností v rámci městského obvodu Neštěmice B)    u k l á d á 1. paní Lianě Wagnerové, starostce a) předložit materiál dle bodu A)1. na zasedání ZMO Ústí nad Labem – Neštěmice T: 29. června 2010 138/10Prodej...
více informací

8. usnesení RMO 7.6.2010

U S N E S E N Íč.111/10 – 136/10z  8. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice,které se konalo dne 7. června 2010  od 14.:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice111/10 Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – NeštěmiceRada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  po projednáníA)    z j i š  u j e ,   ž e 1. usnesení č. – 70/10, 72/10, 81/10, 82/10, 84/10, 85/10, 86/10, 87/10, 109/10 – splněno2. usnesení č. – 68/10, 83/10, 88/10, 89/10, 90/10, 91/10, 92/10, 93/10, 94/10, 95/10, 96/10, 97/10, 98/10, 99/10, 100/10, 101/10, 102/10, 103/10, 104/10, 105/10, 106/10, 107/10, 108/10, 110/10 – trvá112/10 Tržní řád – příloha č. 1 k Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem Rada městského obvodu...
více informací


Strana:  1  2 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP