menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Odbor správy a údržby obecního majetku

Odbor správy a údržby obecního majetku - kontaktní informace

Pronájem obecních bytů

Právní předpis:

zákon č. 89/2012 Sb. občan.zákoník v platném znění
Pravidla pro pronájem obecních bytů v MO Neštěmice

Potřebné formuláře:

žádost o pronájem bytů

Potřebné doklady:

OP, výpis z rejstříku trestů

Lhůty a termíny pro žadatele:

do vyřešení žádosti 1x ročně aktualizovat žádost

Lhůty a termíny pro úřad:

projednání v bytové a majetkové komisi a RMO

Úhrada úkonu:

242,- Kč sepsání smlouvy
61,- Kč dodatek

Odpovědná osoba:

pí Pavla Chalupná


 

 Přechody nájmu bytů

Právní předpis:

zákon č. 89/2012 Sb. občan.zákoník v platném znění

Potřebné formuláře:

 

Potřebné doklady:

OP, nájemní smlouva nebo doklad o změně bydliště nebo úmrtní list nájemce

Lhůty a termíny pro úřad:

projednání v bytové a majetkové komisi a RMO

Odpovědná osoba:

pí Pavla Chalupná


 

 Pronájem nebytových prostor

právní předpis:

zákon č. 89/2012 Sb. občan.zákoník v platném znění

potřebné formuláře:

volná žádost

potřebné doklady:

OP, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku

lhůty a termíny pro úřad:

schválení RMO

úhrada úkonu:

242,- Kč sepsání smlouvy

odpovědná osoba:

pí Pavla Chalupná


 

 Prodej nemovitostí

Právní předpis:

zákon č. 89/2012 Sb. občan.zákoník v platném znění
zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění

Potřebné formuláře:

volná žádost

Potřebné doklady:

OP, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku

Lhůty a termíny pro úřad:

schválení ZMO

Úhrada úkonu:

605,- Kč smlouva
10% kauce

Odpovědná osoba:

pí Pavla Chalupná


 

 Prodej bytů

Právní předpis:

zákon č. 89/2012 Sb. občan.zákoník v platném znění

Potřebné formuláře:

předepsaný tiskopis

Potřebné doklady:

OP

Lhůty a termíny pro úřad:

schválení ZMO

Úhrada úkonu:

605,- Kč smlouva
1.210,- Kč výběrové řízení

Odpovědná osoba:

pí Pavla Chalupná

 

 Pronájem  – pacht pozemků

Právní předpis:

zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění

Potřebné formuláře:

volná žádost, tiskopis

Potřebné doklady:

OP, ŽL, výpis z obchodního rejstříku

Lhůty a termíny pro úřad:

schválení RMO

Úhrada úkonu:

242,- Kč smlouva
61,- Kč   dodatek

Odpovědná osoba:

pí Vladimíra Dufková


 

 Prodej pozemků

Právní předpis:

zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění

Potřebné formuláře:

volná žádost, tiskopis

Potřebné doklady:

OP, ŽL, výpis z obchodního rejstříku

Lhůty a termíny pro úřad:

schválení ZMO

Úhrada úkonu:

605,- Kč smlouva

Odpovědná osoba:

Bc. Michal Vrbíček

 

 Vyjádření ke stavbám

Právní předpis:

zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění

Potřebné formuláře:

volná žádost

Potřebné doklady:

snímek z pozemkové mapy, technický popis,
projektovou dokumentaci

Lhůty a termíny pro úřad:

30 dnů ode dne podání

 

 

Odpovědná osoba:

Bc. Edita Spilková

 

 Poskytování informací dle katastru nemovitostí

Potřebné formuláře:

osobně

Úhrada úkonu:

dle zák. č. 106/1999 Sb.

Odpovědná osoba:

Bc. Michal Vrbíček, Lenka Škarabelová


 

 Investice

Právní předpis:

zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění

Potřebné formuláře:

dle výzvy

Potřebné doklady:

dle výzvy nebo zadávacích podmínek

Lhůty a termíny pro žadatele:

dle výzvy

Lhůty a termíny pro úřad:

dle zákona

Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání):

 

Odpovědná osoba:

Bc. Michal Vrbíček

 

Zvláštní užívání veřejného prostranství v zeleni z důvodu  stavební činnosti

Potřebné formuláře:

formulář ke stažení na webových stránkách

Potřebné doklady:

výpis z obchodního rejstříku, stavební povolení, situační plánek

Lhůty a termíny pro úřad:

30 dnů

Úhrada úkonu:

dle OZV č. 2/2011 Magistrátu města

Ústí nad Labem

Odpovědná osoba:

Bc. Edita Spilková

Zeleň a pojistné události

Potřebné formuláře:

formulář ke stažení na webových stránkách

Potřebné doklady:

výpis z obchodního rejstříku, stavební povolení, situační plánek

Lhůty a termíny pro úřad:

30 dnů

Úhrada úkonu:

dle OZV č. 2/2011 Magistrátu města

Ústí nad Labem

Odpovědná osoba:

pí. Lenka Škarabeová

Užívání veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů aj.

Potřebné formuláře:

žádost o umístění atrakcí včetně jejich popisu

Potřebné doklady:

živnostenský list, OP

Lhůty a termíny pro žadatele:

30 dnů před plánovaným termínem

Lhůty a termíny pro úřad:

30 dnů

Úhrada úkonu:

Dle OZV č. 2/2011 Magistrátu města

Ústí nad Labem

Odpovědná osoba:

Bc. Edita Spilková

 

 Zvláštní užívání místních komunikací (chodníky ve správě MO)

Právní předpis:

zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění

Potřebné formuláře:

předepsaný tiskopis (žadatel obdrží na ÚMO)

Potřebné doklady:

výpis z obchodního rejstříku, ŽL, stavební povolení, situační plánek, Rozhodnutí v kompetenci Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Lhůty a termíny pro žadatele:

30 dnů

 

 

Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání):

MmÚL, písemně do 15 dnů ode dne oznámení

Sankce:

dle zák. č. 13/1997v platném znění
dle zák. č. 200/1990 Sb. v platném znění

Úhrada úkonu:

spr. poplatek dle OZV Magistrátu města

Ústí nad Labem

Odpovědná osoba:

Bc. Edita Spilková

 

 Výzvy majitelům k odstranění autovraků, veřejná   vyhlášení - výzvy k odstranění vraků

Právní předpis:

zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění

Lhůty a termíny pro žadatele:

2 měsíce po obdržení výzvy k odstranění
2 měsíce od vyvěšení veř. vyhlášení

Lhůty a termíny pro úřad:

po uplynutí lhůty 2 měsíců

Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání):

dle zák. č. 500/2004 Sb. v platném znění

Odpovědná osoba:

Bc. Roman Fikar
a policie + spravce
komunikace

 Datum vložení: 22.10.2009, datum sejmutí: 22.11.2025

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP