menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Organizační struktura

 Odbor kanceláře tajemníka

Odbor kanceláře tajemníka - kontaktní informace, stížnosti, petice,odkazy úseků.
více informací

 Organizační úsek

Zajišťuje, organizuje průběh voleb, referend na území MO Ústí nad Labem-Neštěmice a další povinnosti související s evidencí a územní organizací vymezené Statutem.Více informací . . .
více informací

 Úsek matriky a evidence obyvatelstva

Matrika vykonává státní správu na úseku matriky, vede matriční knihy: narození, manželství, úmrtí Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice a pro obec Ryjice vydává matriční doklady nebo povoluje nahlédnout do matričních knih . . .
více informací

 Odbor správy a údržby obecního majetku

Odbor správy a údržby obecního majetku, kontaktní informace, pronájem obecních bytů, právní předpis, zákon č. 89/2012 Sb., občan.zákoník v platném znění, pravidla pro pronájem obecních bytů v MO Neštěmice, potřebné formuláře, aj. . .
více informací

 Úsek sociálních věcí

Sociální pracovníci obecních úřadů vykonávají od 1.1.2012 v tzv. přenesené působnosti, tedy činnost, kterou stát delegoval na orgány územní veřejné správy, která je občanům nejblíže . . .
více informací

 Úsek přestupků

Úsek přestupků - kontaktní informace projednávání přestupků právní předpis: zák. 250/2016 Sb. zák. 251/2016 Sb. zák. 500/2004 Sb. potřebné doklady: OP nebo cestovní pas lhůty a termíny pro úřad: 30 dní; na zahájení řízení max. 60 dnů, na vydání rozhodnutí 30 dnů, v obtížnějších případech 60 dnů místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): ÚMO Neštěmice; písemně; do 15 dnů od oznámení rozhodnutí sankce: * napomenutí * pokuta * zákaz činnosti * propadnutí věci úhrada úkonu: 1000 Kč náklady řízení při ústním...
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP