Kontaktní info

tečka  Adresa úřadu - spojení

tečka  Organizační struktura

tečka  Organizační schéma

tečka  Mailové kontakty

tečka  Telefonické kontakty

tečka  Napište nám (formulář)

Dnes má svátek: Tibor

Předpověď počasí:
Počasí Ústí nad Labem - Slunečno.cz

Změnit velikost webu: Zvětšit Zmenšit
ikona 

Organizační struktura

Odbor správy a údržby obecního majetku

Odbor správy a údržby obecního majetku - kontaktní informace pronájem obecních bytů právní předpis: zákon č. 89/2012 Sb. občan.zákoník v platném znění Pravidla pro pronájem obecních bytů v MO Neštěmice potřebné formuláře: žádost o pronájem bytů potřebné doklady: OP, výpis z rejstříku trestů lhůty a termíny pro žadatele: do vyř...
více informací

Odbor finanční

Finanční odbor - kontaktní informace místní poplatek za užívání veřejného prostranství právní předpis: zák. 565/1990 Sb. zák. 280/2009Sb. OZV 2/2011 potřebné formuláře: písemné oznámení začátku a ukončení užívání lhůty a termíny pro žadatele: nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti, popř. nejblíže následující pracovní den místo, lhůta a způsob podání o...
více informací

Úsek přestupků

Úsek přestupků - kontaktní informace projednávání přestupků právní předpis: zák. 200/1990 Sb. zák. 500/2004 Sb. potřebné doklady: OP nebo cestovní pas lhůty a termíny pro úřad: 30 dní; na zahájení řízení max. 60 dnů, na vydání rozhodnutí 30 dnů, v obtížnějších případech 60 dnů místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): ÚMO Neštěmice; pí...
více informací

Úsek evidence obyvatel

hlášení k trvalému pobytu právní předpis: zák. 133/2000 Sb. potřebné formuláře: přihlašovací lístek, hlášení o stěhování potřebné doklady: nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva úhrada úkonu: nad 15 let50,- Kč odpovědná osoba: pí Pavla Školková pí Marie Dvořáková     zrušení trvalému ...
více informací

Úsek matriky

Úsek Matriky - základní informace  uzavření manželství právní předpis: zák. 301/2000 Sb. §32 - 39, zák. 94/1963 Sb. o rodině potřebné formuláře: dotazník k uzavření manželství potřebné doklady: OP, rodný list, příp.pravomocný rozsudek o rozvodu, případně úmrtní list bývalého manžela, cizinci cestovní pas, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství cizozemské doklady s překlade...
více informací