ikona 

Podzimní práce v zeleni

 Podzim vybízí k řadě prací v zeleni,

a to především k prořezům a ošetření stromů, které bylo objednáno např. ve stromořadí v ulici Krčínova, v ulici Podmokelská, v okolí obytných domů v ul. A.České 2-12, Na Sklípku.

Podzim je také vhodný k výsadbám, v parku ul. Opletalova na začátku Neštěmice bylo vysazeno 15 habrů za pokácené neprospívající a dožívající topoly, proběhla výsadba a obnova záhonů v atriu Květ, do svahu pod obytnými domy v ul. Hluboká bylo dosazeno několik stovek jalovců k původním, aby došlo k zapojení a utvoření souvislého porostu, dvě nové sakury byly doplněny do stromořadí v ul. U Pivovarské zahrady, v zámeckém parku byl vysazen nový javor za uschlý a v ul. Vojanova byla vysazena magnolie za dvě pokácené borovice. Nová keřová výsadba je objednána do ulice Keplerova za 3 borovice, které budou pokáceny z důvodu prosvětlení prostoru před obytnými domy. Kácení je umožněno od počátku klidového vegetačního období, tj. od října, dosud byly na povolení orgánu krajiny pokáceny vrba v parku Hluboká z důvodu velmi špatného zdravotního stavu a provozní bezpečnosti, jasan v téže oblasti z důvodu špatného zdravotního stavu a z důvodu ohrožování soukromého majetku, v plánu je kácení dvou dožívajících a nemocných sakur v ul. Horní a dvou akátů ul. Karolíny Světlé z provozních a zdravotních důvodů.   

Na podzim probíhají i úpravy keřových výsadeb ve smyslu proklestění a pročištění, odstranění náletových dřevin, provádí se dle potřeby po celém obvodu.    

Podzimní počasí je také vhodné pro frézování pařezů z trávníkových ploch, v obvodu bylo vybráno dalších, tentokrát 90 ks pařezů, které budou frézou odstraněny, místa budou urovnána, dosypána zeminou a oseta travním semenem. Odstraňování pařezů je prováděno nejen z estetických důvodů, ale také z praktických kvůli plynulosti sekání travních ploch a zabránění vyrůstání odrostů.

 Zpět  Nahoru  Tisk