menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Kácení dlouhověké lípy

malolisté s obvodem kmene 193 cm rostoucí na pozemku p.č.845 k.ú. Neštěmice u paty křižovatky ulice Sibiřská při vjezdu do ulice Mlýnská bylo provedeno evropským arboristou dne 21. 10. 2019 na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu OŽP o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Před vydáním rozhodnutí bylo provedeno místní šetření, při kterém byl zhodnocen zdravotní stav dřeviny a její estetický a funkční význam.

Jednalo se o solitérní dominantu rostoucí při okraji frekventované ulice a parkoviště, bohužel zdravotní stav dřeviny byl velmi silně narušený. Koruna stromu byla více jak z 50 %  proschlá, prosychaly kosterní větve i terminál, ústup koruny byl progresivní. Stav dřeviny nešel efektivně stabilizovat řezem, strom odumíral.

Estetický význam byl silně snížen prosycháním stromu. Zhoršená provozní bezpečnost zde převažovala nad estetickým významem stromu. Ekologický význam je průměrný, na místě nebyly zaznamenány okolnosti naznačující výskyt chráněných či ohrožených druhů živočichů (výletové otvory, zbytky těl či trusu atd.) Výskyt nebyl potvrzen ani v nálezové databázi ochrany přírody a krajiny. Ekologické funkce vázané na odumřelé dřevo je zde nutno posuzovat v kontextu vysokých požadavků na provozní bezpečnost silně urbanizovaného prostředí. Dřevina nebyla součástí významného krajinného prvku či územního systému ekologické stability krajiny a neplnila tedy funkce s těmito prvky související. Kácením se nemění matrice krajiny. Okolní vzrostlé dřeviny jsou schopny kompenzovat ekologické funkce pokáceného stromu.

 Datum vložení: 22.10.2019, datum sejmutí: 22.10.2020

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP