ikona 

Aktuality

Otevření přívozu


Vážení a milí spoluobčané, oblíbená lodní přeprava mezi Neštěmicemi a Svádovem zahájila svůj provoz již v sobotu 30. 3. 2019. Už tradičně bude přívoz v měsících duben až červen v provozu denně od 9:00 do 18:00 hodin. O letních prázdninách bude přívoz v provozu denně od 9:00 do 20:00 hodin. Doufáme, že se přívoz bude těšit stejnému zájmu jako v loňském roce, kdy podle sdělení provozovatele pana Třešňáka, převezl více než 15 000 osob.
více informací

Kalendář svozu odpadů – I. pololetí 2019 v Ústí nad Labem
Kalendar odvozu odpadu - I. pol 2019 s OO + textil a elektro + Vanov.pdf  
více informací

Uzavírka z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu
                     Uzavírka z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu   etapa: od 15. 4. 2019 do 26. 5. 2019 v ul. Družstevní v k.ú. Krásné Březno – od křižovatky s ul. Příkopy po křižovatku s ul. Husova, Krásné Březno   etapa: od 27. 5. 2019 do 7. 7. 2019 v ul. Husova v k.ú. Krásné Březno - od křižovatky s ul. Družstevní k obj. č.p. 731/54 v ul. Keplerova, Krásné Březno   e...
více informací

Muzicírování
Dne 10. 4. 20109 se v obřadní síni ÚMO Neštěmice uskutečnil koncert žáků ZUŠ v Neštěmicích. Muzicírování - tak byl celý program nazván, se zúčastnily více jak tři desítky účinkujících. Koncert se těšil tak velkému zájmu diváků, že se do obřadní síně skoro nevešli.I přes tento fakt měl více než hodinový program velký úspěch. Tyto koncerty ZUŠ budou určitě na Úřadě městského obvodu Neštěmice pokračovat, jen je třeba vy...
více informací

Seznam komunikací pro I. Kolo blokového čištění 2019
                 Seznam komunikací pro I. Kolo blokového čištění 2019   Vojanova, V Oblouku, Neštěmická k č.p.3 dne 16. 4. 2019 od 7:00 do 16:00 Anežky České, Dvojdomí, Dr.Horákové, Přemyslovců dne 17.4. 2019 od 7:00 do 16:00 Žežická, točna komunikace v sídlišti dne 23. 4. 2019 od 7:00 do 16:00 J.Plachty, K Haldě, parkoviště J.Plachty, Žitná, Strážná dne 2.5. 2019 od 7:00 do 16:00 Veslařská, Růžová, parkoviště N...
více informací

Oprava komunikací v obvodě
Oprava komunikací v obvodě Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, jako investor zařadil do plánovaných celoplošných oprav komunikací ulici U Tonasa a ulici Neštěmická Pod Vyhlídkou. Proběhlo výběrové řízení na dodavatelské firmy a dle smlouvy o dílo je stanoven termín realizace od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019.        
více informací

Jarní výsadby
Jarní výsadby, byly zahájeny v průběhu března 2019 vysazením sakury před domem Žežická 7, magnolie do předzahrádky v ul. Železná 387 a pokračují rekonstrukcí aleje v ulici Vojanova, kam bylo z plánovaných 33 lip v druhu Tilia cordata ‚Rancho‘ vysazeno ke konci března 15 exemplářů a zbývající budou vysazeny do poloviny dubna. Do konce čtvrtého měsíce v roce dojde k doplnění stromořadí v ulici Peškova ve spojce ze Skalky do Mojžíře výsadbou 2 ex lip, za pokácen...
více informací

PŘIPRAVOVANÁ 3. VÝZVA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
PŘIPRAVOVANÁ 3. VÝZVA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ pro rodinné domy na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují požadavky 3., 4. Nebo 5. emisní třídy dle ČSN EN 303 - 5 Základní parametry a výše podpory v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací: •vyhlášení výzvy po 24. 6. 2019 •příjem žádostí od 16. 9. 2019, •již nebudou podporovány kombinované kotle (uhlí x biomasa) •podpora se ...
více informací

Ukliďme svět - Ukliďme Česko
uklidme Cesko.pdf  
více informací

Otevření přívozu
Vážení a milí spoluobčané, oblíbená lodní přeprava mezi Neštěmicemi a Svádovem zahájí svůj provoz již v sobotu 30. 3. 2019. Už tradičně bude přívoz v měsících duben až červen v provozu denně od 9:00 do 18:00 hodin. Doufáme, že se přívoz bude těšit stejnému zájmu jako v loňském roce, kdy podle sdělení provozovatele pana Třešňáka, převezl více než 15 000 osob.
více informací


Strana:  1  2  3  4 ... 7